Saopštenje DOO “Čistoća” Pljevlja u vezi početka primjene novog cjenovnika usluga sakupljanja, transporta i odlaganja komunalnog otpada

Povodom teksta objavljenog na portalu “VIJESTI”, od 29.04.2021. godine, pod nazivom “Pljevaljska “Čistoća” podigla cijene bez saglasnosti Skupštine opštine”, u cilju informisanja građana Pljevalja, DOO “Čistoća” Pljevlja daje sledeće saopštenje. Na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima (“Sl. list CG”, br.…

SAOPŠTENJE

SAOPŠTENJE   Povodom povlačenja predloga cjenovnika DOO,,Čitoća” Pljevlja sa dnevnog reda, sindikalne organizacije koje deluju unutar DOO ,,Čistoće” Pljevlja  (S.O DOO ,,Čistoća” i S.O Stražica DOO ,,Čistoća”) izražavajući zabrinutost zbog mogućih posledica daju sledeće jedinstveno saopštenje: DOO,,Čistoća” Pjevlja kao prrivredno…

PREKOGRANIČNA SARADNJA BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA Regionalna razmjena prakse upravljanja otpadom

S ciljem međusobnog uvezivanja, jačanja prekogranične saradnje te razmjene iskustava i prakse upravljanja otpadom, predstavnici javnih komunalnih poduzeća i opština Šavnik, Žabljak i Pljevlja iz Crne Gore su u periodu 04-06.02.2020. godine posjetili Bosnu i Hercegovinu. Učesnici iz Crne Gore…

Dodjela novogodišnjih paketića za naše najmlađe sugrađane

DOO Čistoća tradicionalno kao i svake godine do sada,vrši dodjelu novogodišnjih paketića našim najmlađim sugrađanima za predstojeće novogodišnje praznike.Ove godine izmamili smo osmjehe i uljepšali novogodišnje predstojeće praznike dodjelom novogodišnjih paketića našim najmlađim sugrađanima u predškolskoj ustanovi Školigrica leptirić.

ДOO „Чистoћa“ oснaжeнa зa двa нoвa сњeгoчистaчa
ДOO „Чистoћa“ oснaжeнa зa двa нoвa сњeгoчистaчa

ДOO „Чистoћa“ oснaжeнa зa двa нoвa сњeгoчистaчa

Зимскa службa пљeвaљскoг прeдузeћa „Чистoћa“ прeдстojeћу зимску сeзoну дoчeкaћe oснaжeнa сa двa вoзилa ( Meрцeдeс Бeнз Унимoг У 300 и Meрцeдeс Бeнз Унимoг У 400) зa чишћeњe сниjeгa и лeдa. Нoвa мeхaнизaциja, чиja вриjeднoст нaбaвкe изнoси 78.000,00 eурa, и нajвeћa…