O nama

Osnivač Društva sa ograničenom odgovornošću „Čistoća“ je Opština Pljevlja.

Skraćeni naziv Društva je DOO „Čistoća“ Pljevlja.

Sjedište Društva je u Pljevljima, ul Narodne revolucije bb.

Osnovni kapital Društva predstavlja:

  • novčani ulog od 1 eura
  • nenovčani ulog koji čine pokretne i nepokretne stvari, novčana sredstva i druga imovinska prava preuzeta od Javnog preduzeća „Čistoća“ – Pljevlja, čiju će procjenu izvršiti ovlašćeni nezavisni procjenjivač, u skladu sa Odlukom o osnivanju i zakonom. Osnovni kapital iz stava 1 ovog člana je imovina Osnivača.

Finansiranje djelatnosti koje imaju karakter djelatnosti od javnog interesa vrši se iz Budžeta opštine, sopstvenih prihoda Društva i drugih izvora koje utvrdi Osnivač u skladu sa zakonom.

Sredstva za obavljanje djelatnosti koje nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa obezbjeđuje se iz sopstvenih prihoda Društva.