Zelenilo

Nabavka nove mehanizacije i opreme za mehanizaciju RJ Zelenilo
Nabavka nove mehanizacije i opreme za mehanizaciju RJ Zelenilo

Nabavka nove mehanizacije i opreme za mehanizaciju RJ Zelenilo

U toku mjeseca juna DOO Čistoća je izvršila nabavku neophodne mehanizacije i opreme za mehanizaciju za RJ Zelenilo,Sve u cilju obavljanja što efikasnije i naprednije svoje osnovne djelatnosti kao radne jedinice,i to jednu ručnu kosačicu IMT 407,trimer FS 120,traktorsku trakastu…

Renoviranje plastenika
Renoviranje plastenika

Renoviranje plastenika

Radna jedinica „Zelenilo“ izvodi radove na renoviranju plastenika.„DOO Čistoća“ pored poslova od javnog interesa obavlja poslove na gajenju sadnog materijala, gajenju povrća, korjenastih i krtolastih biljaka i uslužne djelatnosti za gajenje usjeva i zasada.U oviru „RJ Zelenilo“, kroz usvojeni plan…