Активности РЈ-Зеленило

ДОО Чистоћа –  РЈ Зеленило наставља са својим редовним активностима. По плану и програму рада у оквиру одржавања јавних и зелених површина обавља се кошење путног појаса Секција за путеве – Вектра Јакић.