Djelatnost

DOO „Čistoća“ obavlja sledeće poslove:

 • sakupljanje otpada
 • sakupljanje bezopasnog otpada
 • sakupljanje i čišćenje javnih površina
 • sakupljanje i odstranjivanje građevinskog otpada
 • sakupljanje i odnošenje ostataka građevinskog materijala i opreme
 • sakupljanje tekstilnog otpada
 • sakupljanje, transport i odlaganje komunalnog otpada za potrebe korisnika usluga
 • rad stanica za održavanje bezopasnog otpada
 • sakupljanje i promet sekundarnih sirovina
 • održavanje i čuvanje lokacije za privremeno skladištenje komunalnog otpada
 • gajenje sadnog materijala
 • čišćenje ulica
 • čišćenje ulica od snijega i leda
 • usluge ostalog čišćenja
 • usluge uređivanja i održavanja okoline

Pored navedenih djelatnosti, DOO „Čistoća“ obavlja i poslove koje nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa, i to:

 • gajenje povrća, korjenastih i krtolastih biljaka
 • gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
 • uslužne djelatnosti za gajenje usjeva i zasada
 • akvakultura
 • slatkovodna akvakultura
 • proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • održavanje i promet posuda za komunalni otpad za potrebe trećih lica
 • trgovina na veliko cvijećem i rastinjem
 • trgovina na veliko voćem i povrćem
 • trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
 • trgovina na malo voćem i povrćem u specijalnim prodavnicama
 • trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalnim prodavnicama
 • trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalnim prodavnicama (apotekama).
 • trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima
 • trgovina na malo na tezgama i pijacama
 • tovar, transport i odlaganje neopasnog otpada po zahtjevima trećih lica
 • hoteli i sličan smještaj
 • ketering
 • usluge pripremanja i posluživanja pića