Дјелатност

ДОО „Чистоћа“ обавља следеће послове:

 • сакупљање отпада
 • сакупљање безопасног отпада
 • сакупљање и чишћење јавних површина
 • сакупљање и одстрањивање грађевинског отпада
 • сакупљање и одношење остатака грађевинског материјала и опреме
 • сакупљање текстилног отпада
 • сакупљање, транспорт и одлагање комуналног отпада за потребе корисника услуга
 • рад станица за одржавање безопасног отпада
 • сакупљање и промет секундарних сировина
 • одржавање и чување локације за привремено складиштење комуналног отпада
 • гајење садног материјала
 • чишћење улица
 • чишћење улица од снијега и леда
 • услуге осталог чишћења
 • услуге уређивања и одржавања околине

Поред наведених дјелатности, ДОО „Чистоћа“ обавља и послове које немају карактер дјелатности од јавног интереса, и то:

 • гајење поврћа, корјенастих и кртоластих биљака
 • гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
 • услужне дјелатности за гајење усјева и засада
 • аквакултура
 • слатководна аквакултура
 • производња прехрамбених производа
 • одржавање и промет посуда за комунални отпад за потребе трећих лица
 • трговина на велико цвијећем и растињем
 • трговина на велико воћем и поврћем
 • трговина на велико осталом храном, укључујући рибе, љускаре и мекушце
 • трговина на мало воћем и поврћем у специјалним продавницама
 • трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјалним продавницама
 • трговина на мало фармацеутским производима у специјалним продавницама (апотекама).
 • трговина на мало цвијећем, садницама, сјемењем, ђубривима
 • трговина на мало на тезгама и пијацама
 • товар, транспорт и одлагање неопасног отпада по захтјевима трећих лица
 • хотели и сличан смјештај
 • кетеринг
 • услуге припремања и послуживања пића