Сакупљање комуналног отпада

Набављени нови контејнери за одлагање отпада
Набављени нови контејнери за одлагање отпада

Набављени нови контејнери за одлагање отпада

У току претходне недеље покренут је поступак набавке мале вриједности за набавку комуналних контејнера запремине 1100 литара. У току исте стигла су 33 висококвалитетна  контејнера израђена од потцинкованог лима. Циљ ове набавке је да се покрије како уже тако и…