Контакт

ДОО „Чистоћа“ Пљевља
Народне револуције бб
84210 Пљевља

тел: 052/300-068

фах: 052/300-069

doocistocapv@t-com.me


Гордана Лекић – Извршни директор
direktor@cistocapljevlja.meЖељко Брашњо – пословођа  Зимске  службе

тел. 067/ 009-024

Служба за наплату и премјер-Кориснички сервис
Краља Петра
тел. 067/009-199
sluzbanaplate@cistocapljevlja.me


Служба за комерцијалне послове

doocistocapv@t-com.me

komercijalacistocapv@gmail.com


Рачуноводство
racunovodstvo@cistocapljevlja.me


Правна служба
pravnasluzba@cistocapljevlja.me


РЈ „Зеленило“
zelenilo@cistocapljevlja.me


Поставите питање попуњавањем контакт форме (испод):