RJ “za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada”

RJ “za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada” će u 2017.godini vršiti pražnjenje posuda, transport komunalnog otpada i njegovo privremeno skladištenje na lokaciju “Jagnjilo“ koja je Odlukom SO Pljevlja određena kao lokacija za privremeno skladištenje otpada. Za te poslove biće angažovano 5 autosmećara, jedan autopodizač i jedan traktor. Za rad na lokaciji za skladištenje otpada koristiće se ULT -160 (utovarivač na razvlačenju i prekrivanju otpada). Na tom prostoru organizovano je obezbjeđenje u tri smjene, a prostor je zaograđen.

RJ “za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada” finansiraće se od naplate izvršenih usluga od korisnika i iz Budžeta opštine.

Dinamika pražnjenja posuda i prikupljanje komunalnog otpada po danima data je u sledećim tabelama:

1.1. Pražnjenje  posuda zapremine 1,1 m3 i 80 litara i odvoz komunalnog otpada iz gradskog područja

PONEDELJAK
Đurđevdanska Istarska
Plužinska Miša Cvetkovića
Bjelopoljska Dušana Obradovića
Šavnička Vase Čarapića
Dr Slobodana Dragaševića Manastirska
Save Kovačevića Sarajevska
Božidara Žugića Kralja Petra I
Beranska Skerlićeva
Budvanska III sandžačke brigade
Kotorska Dr Miloša Kneževića
Kolašinska Vuka Kneževića
Serdara Janka Vukotića Pavla Bulatovića
Vojske Jugoslavije Principova
Lovćenska Glasinačka
Drvarska Boška Buhe
Tarska Tršova
Zlatiborska 1. decembra
Baja Mirkovića Vuka Karadžića
Njegoševa Blaža Jovanovića
II proleterske brigade Prote Milana Krezovića
Vlatka Samardžića Avalska
Stevana Samardžića Milke Bajić Poderegin
Nemanjića Pilanska
Meše Selimovića Deveta
Barska Čačanska
Balkanska Ostroška
Višegradska Zetska
Jadranska Orijenska
Katunska Put solidarnosti
Ribnička Bokokotorska
Tivatska Limska
Drvarska Kosanička

 

UTORAK
Predraga Peđe Leovca Vučedolska
Hamdije Šahimpašića Dr Uroša Ružičića
Kupusište Skopljanska
Gagovića imanje Omer bega Bajrovića
Volođina (od V.Jugoslavije do Kam. mosta) Sutjeska
Marka Miljanova (od V.Jugoslavije do Kamena) Bihaćka
Obilićeva Mila Peruničića
Durmitorska Dr Sava Dimitrijevića
Kozaračka Dr Borisava Džuverovića
Premćanska 37. divizije
Bobovska Banijska
Ševarska 20. novembra
Igmanska Prof. Dr Jovana Petrića
Oslobođenja Mirka Pejatovića
Boračka Tanasija Pejatovića
Iva Andrića Voja Đenisijevića
Katićeva Omladinska
Vardarska Velimira Jakića
Salka Aljkovića Bukovička
Skadarska  

 

SRIJEDA
Volođina (od Kam.mosta do Crvenog krsta) IV sandžačke brigade
Ive Lole Ribara Beogradska
Breznička Mehmeda Zekerijaha Zekija Ćinare
Podgorička Ratnih vojnih invalida
Nikole Pašića Joka Kneževića
Žabljačka Sretena Tošića
Hoćevinska Prijepoljska
Behudina Selmanovića Selmana Pet učitelja
Ćehotinska Velimira Kneževića
Karađorđeva Borovička
Kožarska Tvrdaš
Marka Miljanova (od Lovćenske do Kamena) Stara vaga
Ivana Milutinovića Potrlička
Hercegovačka Miloša Tošića
Gotovuška Narodne revolucije
Novosadska Kovačka
Osmana Đikića Rudarska
Boljanićka Aleksandra Vukovića Vuka
Užička Durutovićka

 

ČETVRTAK
Đurđevdanska Boračka
Plužinska Iva Andrića
Bjelopoljska Manastirska
Šavnička Katićeva
Dr Slobodana Dragaševića Vardarska
Save Kovačevića Salka Aljkovića
Božidara Žugića Vučedolska
Beranska Vase Čarapića
Budvanska Kralja Petra I
Kotorska Jovana Skerlića
Kolašinska III sandžačke brigade
Serdara Janka Vukotića Dr Miloša Kneževića
Vojske Jugoslavije Vuka Kneževića
Predraga Peđe Leovca Pavla Bulatovića
Hamdije Šahimpašića Principova
Volođina (od V.Jugoslavije do Kamenog mosta) Glasinačka
Marka Miljanova (od V.Jugoslavije do Kamena) Boška Buhe
Lovćenska Tršova
Drvarska 1. decembra
Tarska Vuka Karadžića
Zlatiborska Blaža Jovanovića
Baja Mirkovića Prote Milana Krezovića
Njegoševa Avalska
II proleterske brigade Milke Bajić Poderegin
Vlatka Samardžića Dr Borisava Džuverovića
Stevana Samardžića 37. divizije
Nemanjića Banijska
Meše Selimovića 20. novembra
Istarska Prof.Dr Jovana Petrića
Miša Cvetkovića Pilanska
Dušana Obradovića Izletište “Vodice” i “Vidikovac”
Sarajevska Deveta
Barska Čačanska
Balkanska Ostroška
Višegradska Zetska
Jadranska Orijenska
Katunska Put solidarnosti
Ribnička Bokokotorska
Tivatska Limska
Drvarska Kosaanička

 

PETAK
Obilićeva Osmana Đikića
Durmitorska Boljanićka
Kozaračka Užička
Premćanska Hoćevinska
Bobovska IV sandžačke brigade
Oslobođenja Beogradska
Gagovića imanje Nikole Pašića
Kupusište Mehmeda Zekerijaha Zekija Ćinare
Volođina (od Kamenog mosta do Crvenog krsta) Mirka Pejatovića
Ive Lole Ribara Tanasija Pejatovića
Breznička Voja Đenisijevića
Podgorička Omladinska
Žabljačka Velimira Jakića
Behudina Selmanovića Selmana Ratnih vojnih invalida
Ćehotinska Joka Kneževića
Karađorđeva Sretena Tošića
Kožarska Prijepoljska
Dr Uroša Ružičića Pet učitelja
Skopljanska Velimira Kneževića
Omer bega Bajrovića Borovička
Sutjeska Tvrdaš
Bihaćka Stara vaga
Mila Peruničića Potrlička
Dr Sava Dimitrijevića Miloša Tošića
Marka Miljanova (od Lovćenske do Kamena) Narodne revolucije
Ivana Milutinovića Kovačka
Hercegovačka Rudarska
Gotovuška Aleksandra Vukovića Vuka
Novosadska Durutovićka
Ševarska Igmanska
Kovačka Bukovička
Skadarska  

 

  • Sve posude za prikupljanje otpada se prazne dva puta sedmično a na pojedinim lokacijama u zavisnosti od potrebe češće, odnosno svakodnevno.
  • Odvoz komunalnog otpada za vrijeme novogodišnjih i državnih praznika i vikendom (subota i nedelja) Služba će obavljati dežurnim vozilom.
  • Odvoz komunalnog otpada obavljaće se autosmećarama. Za ovu vrstu usluge RJ raspolaže sa pet vozila.
  • Broj posuda u koje se odlaže komunalni otpad iz domaćinstava je:

       –  466 posuda zapremine 1,1m3;

       –  ≈  2.660 posuda zapremine 80l.

1.2. Pražnjenje posuda zapremine 1,1m3 i odvoz komunalnog otpada iz prigradskih naselja i seoskih područja

Naselje/područje Planirano pražnjenje Posuda 1,1m3 (kol.)
Đurđevića Tara utorak 7
Kosanica utorak 4
Mijakovići utorak 1
Odžak utorak 1
Zenica utorak 6
Kalušići srijeda 12
Rabitlje srijeda 4
Mrzovići srijeda 6
Šula srijeda 16
Gradac srijeda 10
Glisnica srijeda 2
Brvenica srijeda 2
Komini ponedeljak – četvrtak 10
Židovići ponedeljak – četvrtak 6
Dajevića Han ponedeljak – četvrtak 4
Vraca 1.  i  15. u mjesecu 1
Boljanići 1.  i  15. u mjesecu 3
Nula 1.  i  15. u mjesecu 2
Gotovuša 1.  i  15. u mjesecu 2
Srdanov Grob 1.  i  15. u mjesecu 2
Bušnje 1.  i  15. u mjesecu 2
Jugoštica 1.  i  15. u mjesecu 2
Donja Rudnica 1.  i  15. u mjesecu 1
Vijenac 1.  i  15. u mjesecu 2
Vrulja 1.  i  15. u mjesecu 2
Mataruge 1.  i  15. u mjesecu 1
Otilovići 1.  i  15. u mjesecu 1
Katrana 1.  i  15. u mjesecu 1
Kruševo 1.  i  15. u mjesecu 2
Vrbica 1.  i  15. u mjesecu 2
Ljuće 1.  i  15. u mjesecu 1
Maljevac 1.  i  15. u mjesecu 1

 

  • U prigradskim naseljima i seoskim područjima raspoređeno je 119 posuda zapremine 1,1m3.

1.3. Pražnjenje posuda zapremine 5m3 i odvoz komunalnog otpada iz prigradskih naselja i seoskih područja

Naselje/područje Planirano mjesečno pražnjenja Posuda 5m3 (kol.)
Komini 4 1
Borovica 4 1
Romsko 2 1
Dubočica 1 1
Vijenac 1 1
Gotovuša 2 1
Odžak 8 5
Krejino Vrelo 1 1
Trlica 1 1
Deveta 8 2
Milunići 1 1
Adrovići 1 1

 

  • U prigradskim naseljima i seoskim područjima raspoređeno je 17 posuda zapremine 5m3.
  • Pražnjenje posuda zapremine 5m3 i odvoz komunalnog otpada obavljaće se autopodizačem. Za ovu vrstu usluge RJ raspolaže sa jednim vozilom.

 

     1.4. Pražnjenje posuda zapremine 1,1m3 i 5m3 i odvoz komunalnog otpada od pravnih lica i preduzetnika

 Odvoz komunalnog otpada od pravnih lica: AD Rudnik uglja, JU, MUP (Granični prelazi i dr.) obavljaće se po pozivu korisnika usluga, odnosno dva puta sedmično. Kod pravnih lica raspoređeno je:

–  32 posude  zapremine 5m3;

– 149 posuda  zapremine 1,1m3.

   1.5.  Dinamika odvoza ambalažnog otpada od ugostiteljskih i trgovinskih radnji

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDELJA
KRALJA PETRA I KRALJA PETRA I KRALJA PETRA I KRALJA PETRA I KRALJA PETRA I KRALJA PETRA I KRALJA PETRA I
TRŠOVA TRŠOVA TRŠOVA TRŠOVA TRŠOVA TRŠOVA TRŠOVA
VOJA ĐENISIJEVIĆA VOJA ĐENISIJEVIĆA VOJA ĐENISIJEVIĆA VOJA ĐENISIJEVIĆA VOJA ĐENISIJEVIĆA VOJA ĐENISIJEVIĆA VOJA ĐENISIJEVIĆA
NIKOLE PAŠIĆA NIKOLE PAŠIĆA NIKOLE PAŠIĆA NIKOLE PAŠIĆA NIKOLE PAŠIĆA NIKOLE PAŠIĆA NIKOLE PAŠIĆA
MILA PERUNIČIĆA MILA PERUNIČIĆA MILA PERUNIČIĆA MILA PERUNIČIĆA MILA PERUNIČIĆA MILA PERUNIČIĆA MILA PERUNIČIĆA
SUTJESKA SUTJESKA SUTJESKA SUTJESKA SUTJESKA SUTJESKA SUTJESKA
BOLJANIĆKA BOLJANIĆKA BOLJANIĆKA BOLJANIĆKA BOLJANIĆKA BOLJANIĆKA BOLJANIĆKA
SKERLIĆEVA SKERLIĆEVA SKERLIĆEVA SKERLIĆEVA SKERLIĆEVA SKERLIĆEVA SKERLIĆEVA
GLASINAČKA GLASINAČKA GLASINAČKA GLASINAČKA GLASINAČKA GLASINAČKA GLASINAČKA
VOLOĐINA VOLOĐINA VOLOĐINA VOLOĐINA VOLOĐINA VOLOĐINA VOLOĐINA
DR.UROŠA RUŽIČIĆA DR.UROŠA RUŽIČIĆA DR.UROŠA RUŽIČIĆA DR.UROŠA RUŽIČIĆA DR.UROŠA RUŽIČIĆA DR.UROŠA RUŽIČIĆA DR.UROŠA RUŽIČIĆA
VELIMIRA JAKIĆA VELIMIRA JAKIĆA VELIMIRA JAKIĆA VELIMIRA JAKIĆA VELIMIRA JAKIĆA VELIMIRA JAKIĆA VELIMIRA JAKIĆA
MILOŠA TOŠIĆA MILOŠA TOŠIĆA MILOŠA TOŠIĆA MILOŠA TOŠIĆA MILOŠA TOŠIĆA MILOŠA TOŠIĆA MILOŠA TOŠIĆA
MARKA MILJANOVA MARKA MILJANOVA MARKA MILJANOVA MARKA MILJANOVA MARKA MILJANOVA MARKA MILJANOVA MARKA MILJANOVA
VUKA KNEŽEVIĆA VUKA KNEŽEVIĆA VUKA KNEŽEVIĆA VUKA KNEŽEVIĆA VUKA KNEŽEVIĆA VUKA KNEŽEVIĆA VUKA KNEŽEVIĆA
1 DECEMBRA 1 DECEMBRA 1 DECEMBRA 1 DECEMBRA 1 DECEMBRA 1 DECEMBRA 1 DECEMBRA
BOŠKA BUHE BOŠKA BUHE BOŠKA BUHE BOŠKA BUHE BOŠKA BUHE BOŠKA BUHE BOŠKA BUHE
VUKA KARADŽIĆA GAGOVIĆA IMANJE PRIJEPOLJSKA VUKA KARADŽIĆA GAGOVIĆA IMANJE VOJSKE JUGOSLAV. GAGOVIĆA IMANJE
BLAŽA JOVANOVIĆA KUPUSIŠTE PET UČITELJA BLAŽA JOVANOVIĆA KUPUSIŠTE LOVĆENSKA KUPUSIŠTE
PROTE M. KREZOVIĆA BAJA MIRKOVIĆA RVI PROTE M. KREZOVIĆA PRIJEPOLJSKA BAJA MIRKOVIĆA DR. UROŠA RUŽIČ.
MILKE BAJIĆ PODER. II PROLETERSKE RUDARSKA MILKE BAJIĆ PODER. PET UČITELJA II PROLETERSKE NARODNE REVOL.
AVALSKA VASE ČARAPIĆA N.REVOLUCIJE AVALSKA RVI VASE ČARAPIĆA PRIJEPOLJSKA
20 NOVEMBRA NJEGOŠEVA   20 NOVEMBRA RUDARSKA VUKA KARADŽIĆA PET UČITELJA
TANASIJA PEJAT. OSLOBOĐENJA   TANASIJA PEJAT. OSLOBOĐENJA BLAŽA JOVANOV. RVI
MIRKA PEJATOVIĆA OMLADINSKA   MIRKA PEJATOVIĆA OMLADINSKA PROTE M. KREZOV. JOVANA PETRIĆA
LOVĆENSKA     LOVĆENSKA BAJA MIRKOVIĆA 37 DIVIZIJE  
VOJSKE JUGOSLAVIJE     VOJSKE JUGOSLAVIJE II PROLETERSKE SAVE KOVAČEVIĆA  
ĐURĐEVDANSKA     ĐURĐEVDANSKA VASE ČARAPIĆA ĐURĐEVDANSKA  
SAVE KOVAČEVIĆA     SAVE KOVAČEVIĆA NJEGOŠEVA PEĐE LEOVCA  
PEĐE LEOVCA     PEĐE LEOVCA   HAMDIJE ŠAHIMP.  
HAMDIJE ŠAHIMP.     HAMDIJE ŠAHIMP.   OSLOBOĐENJA  
37 DIVIZIJE     37 DIVIZIJE      

1.6.  Odvoz kabastog otpada

Odvoz kabastog otpada iz stanova i poslovnih prostorija ( stari namještaj, bijela tehnika, sanitarni uređaji i dr.) vršiće se  po pozivu korisnika usluga. Ostale vrste otpada (baštenski, građevinski, ugljena prašina i dr.) odvoziće se uz nadoknadu u skladu sa Odlukom o komunalnom uređenju. Utovar kabastog otpada vršiće se mašinski i ručno a odvoz traktorom. Za ovu vrstu usluge RJ raspolaže jednim vozilom.

1.7. Pražnjenje uličnih korpi za sitni otpad

Pražnjenje uličnih korpi za sitni otpad koje se nalaze u gradu vrši se svakodnevno. Pražnjenje korpi za sitni otpad koje se nalaze u izletištu “Vodice” vrši se jednom sedmično. Raspored uličnih korpi za sitni otpad prikazan je u tabeli:

ULICA/MJESTO KORPE
Kralja Petra I 33
Boljanićka 1
Tršova 7
Velimira Jakića 8
Miloša Tošića 5
Mila Peruničića 7
Voja Đenisijevića 8
Mehmeda Zekerijaha Zekija Ćinare 1
Vojske Jugoslavije 2
Lovćenska 4
Vuka Kneževića 2
Vuka Karadžića 3
Parking (Ekspres) 1
Izletište “Vodice” 6
Oslobođenja 2
Volođina 2
Dr Uroša Ružičića 1
Pavla Bulatovića 2
Skerlićeva 4
Ratnih vojnih invalida 1
Treće sandžačke brigade 4
UKUPNO 104

 

1.8. Pregled korisnika usluga kojima će se vršiti odvoz komunalnog otpada

Uslugom odvoza komunalnog otpada na području grada obuhvaćeni su sledeći korisnici:

  • Pravna lica

Na teritoriji opštine Pljevlja nalaze se 75 pravnih lica koja su korisnici usluge odvoza komunalnog otpada. Ukupna površina poslovnog prostora na osnovu koje se vrši obračun izvršenih usluga iznosi 244.807,51 m2, od toga 85.658,27 m2 zatvorenog i 159.149,24 m2 otvorenog prostora.

  • Preduzetnici

Broj preduzetnika  koji koriste usluge odvoza komunalnog otpada  iznosi 517. Ukupna površina poslovnog prostora na osnovu koje se vrši obračun izvršenih usluga  iznosi 30.237,77 m2 od toga 29.334,47 m2 zatvorenog i 903,30 m2 otvorenog prostora.

  • Domaćinstva

Broj domaćinstava koja koriste usluge odvoza komunalnog otpada u gradu, iznosi 6.150.

 

1.9. Poslovi RJ koji će se finansirati iz budžeta opštine pljevlja u 2017. godini

REDNI BROJ VRSTA RADOVA JEDINICA MJERE PLANIRANO CIJENA

(€)

PRIHOD

(€)

 

 

 

 

 

  1.

Pražnjenje posuda zapremine 1,1m3
Šula- Gradac – Glisnica – Brvenica – Židovići tura 52 286,40 14.892,80
Rabitlje-Mrzovići-Kalušići tura 52 100,00   5.200,00
Vrulja-Mataruge-Otilovići tura 24 120,00   2.880,00
Đ.Tara-Kosanica-Odžak-Zenica tura 52 286,40 14.892,80
Vraca-Boljanići-Nula-Srdanov Grob-Bušnje-Jugoštica-D.Rudnica tura 24   133,00   3.192,00
Katrana-Kruševo-Vrbica-Ljuće-Maljevac tura 12     80,00      960,00
 

 

 

 

 

 

 

 

   2.

Pražnjenje posuda zapremine 5m3
Odžak tura 60 80,00  4.800,00
Borovica (naselje) tura 24 69,26  1.662,24
Borovica (škola) tura 24 69,26  1.662,24
Romsko tura 12 69,26     831,12
Vijenac tura 12 69,26     831,12
Gotovuša tura 24 69,26  1.662,24
Dubočica tura 12 69,26     831,12
Krejino Vrelo tura 12 69,26     831,12
Milunići tura 12 69,26     831,12
Adrovići tura 12 69,26     831,12
Komini tura 24 69,26   1.662,24
3. Ručni utovar kabastog otpada i odvoz traktorom m3        400 20,00   8.000,00
4. Ručni utovar baštenskog otpada i odvoz traktorom tura 10 20,00         200,00
5. Pražnjenje uličnih korpi u gradu br.

pražnjenja

    35.770  0,26     9.300,20
6. Pražnjenje uličnih korpi u izletištu Vodice br.

pražnjenja

312  0,26       81,12
7. Uklanjanje nelegalnih odlagališta  mašinskim utovarom i odvoz traktorom m3 10 16,10     161,00
8. Uklanjanje uginulih životinja sa javnih površina kom. 20 25,00        500,00

 

 

9.

Održavanje privremenog skladišta komunalnog otpada “Jagnjilo” (rad buldozera)  

h

 

8

 

126,05

 

1.008,40

 

              POTREBNA SREDSTVA:                                                                                         77.704,00 €