РЈ “за прикупљање и одвоз комуналног отпада”

РЈ “за прикупљање и одвоз комуналног отпада” ће у 2017.години вршити пражњење посуда, транспорт комуналног отпада и његово привремено складиштење на локацију “Јагњило“ која је Одлуком СО Пљевља одређена као локација за привремено складиштење отпада. За те послове биће ангажовано 5 аутосмећара, један аутоподизач и један трактор. За рад на локацији за складиштење отпада користиће се УЛТ -160 (утоваривач на развлачењу и прекривању отпада). На том простору организовано је обезбјеђење у три смјене, а простор је заограђен.

РЈ “за прикупљање и одвоз комуналног отпада” финансираће се од наплате извршених услуга од корисника и из Буџета општине.

Динамика пражњења посуда и прикупљање комуналног отпада по данима дата је у следећим табелама:

1.1. Пражњење  посуда запремине 1,1 m3 и 80 литара и одвоз комуналног отпада из градског подручја

ПОНЕДЕЉАК
Ђурђевданска Истарска
Плужинска Миша Цветковића
Бјелопољска Душана Обрадовића
Шавничка Васе Чарапића
Др Слободана Драгашевића Манастирска
Саве Ковачевића Сарајевска
Божидара Жугића Краља Петра I
Беранска Скерлићева
Будванска III санџачке бригаде
Которска Др Милоша Кнежевића
Колашинска Вука Кнежевића
Сердара Јанка Вукотића Павла Булатовића
Војске Југославије Принципова
Ловћенска Гласиначка
Дрварска Бошка Бухе
Тарска Тршова
Златиборска 1. децембра
Баја Мирковића Вука Караџића
Његошева Блажа Јовановића
II пролетерске бригаде Проте Милана Крезовића
Влатка Самарџића Авалска
Стевана Самарџића Милке Бајић Подерегин
Немањића Пиланска
Меше Селимовића Девета
Барска Чачанска
Балканска Острошка
Вишеградска Зетска
Јадранска Оријенска
Катунска Пут солидарности
Рибничка Бококоторска
Тиватска Лимска
Дрварска Косаничка

 

УТОРАК
Предрага Пеђе Леовца Вучедолска
Хамдије Шахимпашића Др Уроша Ружичића
Купусиште Скопљанска
Гаговића имање Омер бега Бајровића
Волођина (од В.Југославије до Кам. моста) Сутјеска
Марка Миљанова (од В.Југославије до Камена) Бихаћка
Обилићева Мила Перуничића
Дурмиторска Др Сава Димитријевића
Козарачка Др Борисава Џуверовића
Премћанска 37. дивизије
Бобовска Банијска
Шеварска 20. новембра
Игманска Проф. Др Јована Петрића
Ослобођења Мирка Пејатовића
Борачка Танасија Пејатовића
Ива Андрића Воја Ђенисијевића
Катићева Омладинска
Вардарска Велимира Јакића
Салка Аљковића Буковичка
Скадарска  

 

СРИЈЕДА
Волођина (од Кам.моста до Црвеног крста) IV санџачке бригаде
Иве Лоле Рибара Београдска
Брезничка Мехмеда Зекеријаха Зекија Ћинаре
Подгоричка Ратних војних инвалида
Николе Пашића Јока Кнежевића
Жабљачка Сретена Тошића
Хоћевинска Пријепољска
Бехудина Селмановића Селмана Пет учитеља
Ћехотинска Велимира Кнежевића
Карађорђева Боровичка
Кожарска Тврдаш
Марка Миљанова (од Ловћенске до Камена) Стара вага
Ивана Милутиновића Потрличка
Херцеговачка Милоша Тошића
Готовушка Народне револуције
Новосадска Ковачка
Османа Ђикића Рударска
Бољанићка Александра Вуковића Вука
Ужичка Дурутовићка

 

ЧЕТВРТАК
Ђурђевданска Борачка
Плужинска Ива Андрића
Бјелопољска Манастирска
Шавничка Катићева
Др Слободана Драгашевића Вардарска
Саве Ковачевића Салка Аљковића
Божидара Жугића Вучедолска
Беранска Васе Чарапића
Будванска Краља Петра I
Которска Јована Скерлића
Колашинска ИИИ санџачке бригаде
Сердара Јанка Вукотића Др Милоша Кнежевића
Војске Југославије Вука Кнежевића
Предрага Пеђе Леовца Павла Булатовића
Хамдије Шахимпашића Принципова
Волођина (од В.Југославије до Каменог моста) Гласиначка
Марка Миљанова (од В.Југославије до Камена) Бошка Бухе
Ловћенска Тршова
Дрварска 1. децембра
Тарска Вука Караџића
Златиборска Блажа Јовановића
Баја Мирковића Проте Милана Крезовића
Његошева Авалска
ИИ пролетерске бригаде Милке Бајић Подерегин
Влатка Самарџића Др Борисава Џуверовића
Стевана Самарџића 37. дивизије
Немањића Банијска
Меше Селимовића 20. новембра
Истарска Проф.Др Јована Петрића
Миша Цветковића Пиланска
Душана Обрадовића Излетиште “Водице” и “Видиковац”
Сарајевска Девета
Барска Чачанска
Балканска Острошка
Вишеградска Зетска
Јадранска Оријенска
Катунска Пут солидарности
Рибничка Бококоторска
Тиватска Лимска
Дрварска Косааничка

 

ПЕТАК
Обилићева Османа Ђикића
Дурмиторска Бољанићка
Козарачка Ужичка
Премћанска Хоћевинска
Бобовска IV санџачке бригаде
Ослобођења Београдска
Гаговића имање Николе Пашића
Купусиште Мехмеда Зекеријаха Зекија Ћинаре
Волођина (од Каменог моста до Црвеног крста) Мирка Пејатовића
Иве Лоле Рибара Танасија Пејатовића
Брезничка Воја Ђенисијевића
Подгоричка Омладинска
Жабљачка Велимира Јакића
Бехудина Селмановића Селмана Ратних војних инвалида
Ћехотинска Јока Кнежевића
Карађорђева Сретена Тошића
Кожарска Пријепољска
Др Уроша Ружичића Пет учитеља
Скопљанска Велимира Кнежевића
Омер бега Бајровића Боровичка
Сутјеска Тврдаш
Бихаћка Стара вага
Мила Перуничића Потрличка
Др Сава Димитријевића Милоша Тошића
Марка Миљанова (од Ловћенске до Камена) Народне револуције
Ивана Милутиновића Ковачка
Херцеговачка Рударска
Готовушка Александра Вуковића Вука
Новосадска Дурутовићка
Шеварска Игманска
Ковачка Буковичка
Скадарска  

 

  • Све посуде за прикупљање отпада се празне два пута седмично а на појединим локацијама у зависности од потребе чешће, односно свакодневно.
  • Одвоз комуналног отпада за вријеме новогодишњих и државних празника и викендом (субота и недеља) Служба ће обављати дежурним возилом.
  • Одвоз комуналног отпада обављаће се аутосмећарама. За ову врсту услуге РЈ располаже са пет возила.
  • Број посуда у које се одлаже комунални отпад из домаћинстава је:

       –  466 посуда запремине 1,1m3;

       –  ≈  2.660 посуда запремине 80l.

1.2. Пражњење посуда запремине 1,1m3 и одвоз комуналног отпада из приградских насеља и сеоских подручја

Насеље/подручје Планирано пражњење Посуда 1,1m3 (кол.)
Ђурђевића Тара уторак 7
Косаница уторак 4
Мијаковићи уторак 1
Оџак уторак 1
Зеница уторак 6
Калушићи сриједа 12
Рабитље сриједа 4
Мрзовићи сриједа 6
Шула сриједа 16
Градац сриједа 10
Глисница сриједа 2
Брвеница сриједа 2
Комини понедељак – четвртак 10
Жидовићи понедељак – четвртак 6
Дајевића Хан понедељак – четвртак 4
Враца 1.  и  15. у мјесецу 1
Бољанићи 1.  и  15. у мјесецу 3
Нула 1.  и  15. у мјесецу 2
Готовуша 1.  и  15. у мјесецу 2
Срданов Гроб 1.  и  15. у мјесецу 2
Бушње 1.  и  15. у мјесецу 2
Југоштица 1.  и  15. у мјесецу 2
Доња Рудница 1.  и  15. у мјесецу 1
Вијенац 1.  и  15. у мјесецу 2
Вруља 1.  и  15. у мјесецу 2
Матаруге 1.  и  15. у мјесецу 1
Отиловићи 1.  и  15. у мјесецу 1
Катрана 1.  и  15. у мјесецу 1
Крушево 1.  и  15. у мјесецу 2
Врбица 1.  и  15. у мјесецу 2
Љуће 1.  и  15. у мјесецу 1
Маљевац 1.  и  15. у мјесецу 1

 

  • У приградским насељима и сеоским подручјима распоређено је 119 посуда запремине 1,1m3.

1.3. Пражњење посуда запремине 5m3 и одвоз комуналног отпада из приградских насеља и сеоских подручја

Насеље/подручје Планирано мјесечно пражњења Посуда 5m3 (кол.)
Комини 4 1
Боровица 4 1
Ромско 2 1
Дубочица 1 1
Вијенац 1 1
Готовуша 2 1
Оџак 8 5
Крејино Врело 1 1
Трлица 1 1
Девета 8 2
Милунићи 1 1
Адровићи 1 1

 

  • У приградским насељима и сеоским подручјима распоређено је 17 посуда запремине 5m3.
  • Пражњење посуда запремине 5m3 и одвоз комуналног отпада обављаће се аутоподизачем. За ову врсту услуге РЈ располаже са једним возилом.

 

     1.4. Пражњење посуда запремине 1,1м3 и 5м3 и одвоз комуналног отпада од правних лица и предузетника

 Одвоз комуналног отпада од правних лица: АД Рудник угља, ЈУ, МУП (Гранични прелази и др.) обављаће се по позиву корисника услуга, односно два пута седмично. Код правних лица распоређено је:

–  32 посуде  запремине 5m3;

– 149 посуда  запремине 1,1m3.

   1.5.  Динамика одвоза амбалажног отпада од угоститељских и трговинских радњи

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРИЈЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА НЕДЕЉА
КРАЉА ПЕТРА I КРАЉА ПЕТРА I КРАЉА ПЕТРА I КРАЉА ПЕТРА I КРАЉА ПЕТРА I КРАЉА ПЕТРА I КРАЉА ПЕТРА И
ТРШОВА ТРШОВА ТРШОВА ТРШОВА ТРШОВА ТРШОВА ТРШОВА
ВОЈА ЂЕНИСИЈЕВИЋА ВОЈА ЂЕНИСИЈЕВИЋА ВОЈА ЂЕНИСИЈЕВИЋА ВОЈА ЂЕНИСИЈЕВИЋА ВОЈА ЂЕНИСИЈЕВИЋА ВОЈА ЂЕНИСИЈЕВИЋА ВОЈА ЂЕНИСИЈЕВИЋА
НИКОЛЕ ПАШИЋА НИКОЛЕ ПАШИЋА НИКОЛЕ ПАШИЋА НИКОЛЕ ПАШИЋА НИКОЛЕ ПАШИЋА НИКОЛЕ ПАШИЋА НИКОЛЕ ПАШИЋА
МИЛА ПЕРУНИЧИЋА МИЛА ПЕРУНИЧИЋА МИЛА ПЕРУНИЧИЋА МИЛА ПЕРУНИЧИЋА МИЛА ПЕРУНИЧИЋА МИЛА ПЕРУНИЧИЋА МИЛА ПЕРУНИЧИЋА
СУТЈЕСКА СУТЈЕСКА СУТЈЕСКА СУТЈЕСКА СУТЈЕСКА СУТЈЕСКА СУТЈЕСКА
БОЉАНИЋКА БОЉАНИЋКА БОЉАНИЋКА БОЉАНИЋКА БОЉАНИЋКА БОЉАНИЋКА БОЉАНИЋКА
СКЕРЛИЋЕВА СКЕРЛИЋЕВА СКЕРЛИЋЕВА СКЕРЛИЋЕВА СКЕРЛИЋЕВА СКЕРЛИЋЕВА СКЕРЛИЋЕВА
ГЛАСИНАЧКА ГЛАСИНАЧКА ГЛАСИНАЧКА ГЛАСИНАЧКА ГЛАСИНАЧКА ГЛАСИНАЧКА ГЛАСИНАЧКА
ВОЛОЂИНА ВОЛОЂИНА ВОЛОЂИНА ВОЛОЂИНА ВОЛОЂИНА ВОЛОЂИНА ВОЛОЂИНА
ДР.УРОША РУЖИЧИЋА ДР.УРОША РУЖИЧИЋА ДР.УРОША РУЖИЧИЋА ДР.УРОША РУЖИЧИЋА ДР.УРОША РУЖИЧИЋА ДР.УРОША РУЖИЧИЋА ДР.УРОША РУЖИЧИЋА
ВЕЛИМИРА ЈАКИЋА ВЕЛИМИРА ЈАКИЋА ВЕЛИМИРА ЈАКИЋА ВЕЛИМИРА ЈАКИЋА ВЕЛИМИРА ЈАКИЋА ВЕЛИМИРА ЈАКИЋА ВЕЛИМИРА ЈАКИЋА
МИЛОША ТОШИЋА МИЛОША ТОШИЋА МИЛОША ТОШИЋА МИЛОША ТОШИЋА МИЛОША ТОШИЋА МИЛОША ТОШИЋА МИЛОША ТОШИЋА
МАРКА МИЉАНОВА МАРКА МИЉАНОВА МАРКА МИЉАНОВА МАРКА МИЉАНОВА МАРКА МИЉАНОВА МАРКА МИЉАНОВА МАРКА МИЉАНОВА
ВУКА КНЕЖЕВИЋА ВУКА КНЕЖЕВИЋА ВУКА КНЕЖЕВИЋА ВУКА КНЕЖЕВИЋА ВУКА КНЕЖЕВИЋА ВУКА КНЕЖЕВИЋА ВУКА КНЕЖЕВИЋА
1 ДЕЦЕМБРА 1 ДЕЦЕМБРА 1 ДЕЦЕМБРА 1 ДЕЦЕМБРА 1 ДЕЦЕМБРА 1 ДЕЦЕМБРА 1 ДЕЦЕМБРА
БОШКА БУХЕ БОШКА БУХЕ БОШКА БУХЕ БОШКА БУХЕ БОШКА БУХЕ БОШКА БУХЕ БОШКА БУХЕ
ВУКА КАРАЏИЋА ГАГОВИЋА ИМАЊЕ ПРИЈЕПОЉСКА ВУКА КАРАЏИЋА ГАГОВИЋА ИМАЊЕ ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВ. ГАГОВИЋА ИМАЊЕ
БЛАЖА ЈОВАНОВИЋА КУПУСИШТЕ ПЕТ УЧИТЕЉА БЛАЖА ЈОВАНОВИЋА КУПУСИШТЕ ЛОВЋЕНСКА КУПУСИШТЕ
ПРОТЕ М. КРЕЗОВИЋА БАЈА МИРКОВИЋА РВИ ПРОТЕ М. КРЕЗОВИЋА ПРИЈЕПОЉСКА БАЈА МИРКОВИЋА ДР. УРОША РУЖИЧ.
МИЛКЕ БАЈИЋ ПОДЕР. II ПРОЛЕТЕРСКЕ РУДАРСКА МИЛКЕ БАЈИЋ ПОДЕР. ПЕТ УЧИТЕЉА II ПРОЛЕТЕРСКЕ НАРОДНЕ РЕВОЛ.
АВАЛСКА ВАСЕ ЧАРАПИЋА Н.РЕВОЛУЦИЈЕ АВАЛСКА РВИ ВАСЕ ЧАРАПИЋА ПРИЈЕПОЉСКА
20 НОВЕМБРА ЊЕГОШЕВА   20 НОВЕМБРА РУДАРСКА ВУКА КАРАЏИЋА ПЕТ УЧИТЕЉА
ТАНАСИЈА ПЕЈАТ. ОСЛОБОЂЕЊА   ТАНАСИЈА ПЕЈАТ. ОСЛОБОЂЕЊА БЛАЖА ЈОВАНОВ. РВИ
МИРКА ПЕЈАТОВИЋА ОМЛАДИНСКА   МИРКА ПЕЈАТОВИЋА ОМЛАДИНСКА ПРОТЕ М. КРЕЗОВ. ЈОВАНА ПЕТРИЋА
ЛОВЋЕНСКА     ЛОВЋЕНСКА БАЈА МИРКОВИЋА 37 ДИВИЗИЈЕ  
ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ     ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ II ПРОЛЕТЕРСКЕ САВЕ КОВАЧЕВИЋА  
ЂУРЂЕВДАНСКА     ЂУРЂЕВДАНСКА ВАСЕ ЧАРАПИЋА ЂУРЂЕВДАНСКА  
САВЕ КОВАЧЕВИЋА     САВЕ КОВАЧЕВИЋА ЊЕГОШЕВА ПЕЂЕ ЛЕОВЦА  
ПЕЂЕ ЛЕОВЦА     ПЕЂЕ ЛЕОВЦА   ХАМДИЈЕ ШАХИМП.  
ХАМДИЈЕ ШАХИМП.     ХАМДИЈЕ ШАХИМП.   ОСЛОБОЂЕЊА  
37 ДИВИЗИЈЕ     37 ДИВИЗИЈЕ      

1.6.  Одвоз кабастог отпада

Одвоз кабастог отпада из станова и пословних просторија ( стари намјештај, бијела техника, санитарни уређаји и др.) вршиће се  по позиву корисника услуга. Остале врсте отпада (баштенски, грађевински, угљена прашина и др.) одвозиће се уз надокнаду у складу са Одлуком о комуналном уређењу. Утовар кабастог отпада вршиће се машински и ручно а одвоз трактором. За ову врсту услуге РЈ располаже једним возилом.

1.7. Пражњење уличних корпи за ситни отпад

Пражњење уличних корпи за ситни отпад које се налазе у граду врши се свакодневно. Пражњење корпи за ситни отпад које се налазе у излетишту “Водице” врши се једном седмично. Распоред уличних корпи за ситни отпад приказан је у табели:

УЛИЦА/МЈЕСТО КОРПЕ
Краља Петра И 33
Бољанићка 1
Тршова 7
Велимира Јакића 8
Милоша Тошића 5
Мила Перуничића 7
Воја Ђенисијевића 8
Мехмеда Зекеријаха Зекија Ћинаре 1
Војске Југославије 2
Ловћенска 4
Вука Кнежевића 2
Вука Караџића 3
Паркинг (Експрес) 1
Излетиште “Водице” 6
Ослобођења 2
Волођина 2
Др Уроша Ружичића 1
Павла Булатовића 2
Скерлићева 4
Ратних војних инвалида 1
Треће санџачке бригаде 4
УКУПНО 104

 

1.8. Преглед корисника услуга којима ће се вршити одвоз комуналног отпада

Услугом одвоза комуналног отпада на подручју града обухваћени су следећи корисници:

  • Правна лица

На територији општине Пљевља налазе се 75 правних лица која су корисници услуге одвоза комуналног отпада. Укупна површина пословног простора на основу које се врши обрачун извршених услуга износи 244.807,51 m2, од тога 85.658,27 m2 затвореног и 159.149,24 m2 отвореног простора.

  • Предузетници

Број предузетника  који користе услуге одвоза комуналног отпада  износи 517. Укупна површина пословног простора на основу које се врши обрачун извршених услуга  износи 30.237,77 m2 од тога 29.334,47 m2 затвореног и 903,30 m2 отвореног простора.

  • Домаћинства

Број домаћинстава која користе услуге одвоза комуналног отпада у граду, износи 6.150.

 

1.9. Послови РЈ који ће се финансирати из буџета општине пљевља у 2017. години

РЕДНИ БРОЈ ВРСТА РАДОВА ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ ПЛАНИРАНО ЦИЈЕНА

(€)

ПРИХОД

(€)

 

 

 

 

 

  1.

Пражњење посуда запремине 1,1m3
Шула- Градац – Глисница – Брвеница – Жидовићи тура 52 286,40 14.892,80
Рабитље-Мрзовићи-Калушићи тура 52 100,00   5.200,00
Вруља-Матаруге-Отиловићи тура 24 120,00   2.880,00
Ђ.Тара-Косаница-Оџак-Зеница тура 52 286,40 14.892,80
Враца-Бољанићи-Нула-Срданов Гроб-Бушње-Југоштица-Д.Рудница тура 24   133,00   3.192,00
Катрана-Крушево-Врбица-Љуће-Маљевац тура 12     80,00      960,00
 

 

 

 

 

 

 

 

   2.

Пражњење посуда запремине 5m3
Оџак тура 60 80,00  4.800,00
Боровица (насеље) тура 24 69,26  1.662,24
Боровица (школа) тура 24 69,26  1.662,24
Ромско тура 12 69,26     831,12
Вијенац тура 12 69,26     831,12
Готовуша тура 24 69,26  1.662,24
Дубочица тура 12 69,26     831,12
Крејино Врело тура 12 69,26     831,12
Милунићи тура 12 69,26     831,12
Адровићи тура 12 69,26     831,12
Комини тура 24 69,26   1.662,24
3. Ручни утовар кабастог отпада и одвоз трактором м3        400 20,00   8.000,00
4. Ручни утовар баштенског отпада и одвоз трактором тура 10 20,00         200,00
5. Пражњење уличних корпи у граду бр.

пражњења

    35.770  0,26     9.300,20
6. Пражњење уличних корпи у излетишту Водице бр.

пражњења

312  0,26       81,12
7. Уклањање нелегалних одлагалишта  машинским утоваром и одвоз трактором м3 10 16,10     161,00
8. Уклањање угинулих животиња са јавних површина ком. 20 25,00        500,00

 

 

9.

Одржавање привременог складишта комуналног отпада “Јагњило” (рад булдозера)  

х

 

8

 

126,05

 

1.008,40

 

              ПОТРЕБНА СРЕДСТВА:                                                                                         77.704,00 €