Organizacija

Osnovi oblici oorganizacije DOO „Čistoća“ su sektori:

  1. Sektor za tehničko-operativne poslove i
  2. Sektor za ekonomsko-komercijalne, finansijske, opšte i pravne poslove

Sektor za tehničko-operativne poslove u svom sastavu ima četiri radne jedinice:

  • RJ za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada
  • RJ za uređivanje i čišćenje javnih površina
  • RJ za održavanje mehanizacije
  • RJ „Zelenilo“

Sektor za ekonomsko komercijalne, opšte i pravne poslove u svom sastavu ima Službu za zajedničke poslove.