Мале набавке

01- 3621 Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke – reklamni panoi

01- 3630 Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke-video nadzor

01- 3595 Zahtjev za dostavljanja ponuda za jednostavne nabavke

01-3544 Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke

Odluka o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

01-3141 Zahtjev za dostavljanje ponuda

01-2670 Obavještenje o ishodu postupka nabavke ulja i maziva08062020130022

01-2664 Obavještenje o ishodu postupka nabavke kanc.materijala

01-2566 Zahtjev za dostavljanje ponuda03062020123744

01-2565 Zahtjev za dost.ponuda-kanc.materijal03062020125431

01-2373 Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Zahtjev za nabavke male vrijednosti boja za obilježavanje ulica

01-1585 Obavještenje o ishodu postupka nabavke-kućice za parkin

01-1554 Zahtjev za dostavljanje ponuda-kućice za parking

01-6 Obavještenje o ishodu postupka-osiguranje zaposlenih

01-5975 Zahtjev za dostavljanje ponuda-osiguranje

01-5392 Obavještenje o ishodu postupka nabavke-nadogradnja za so i nož za čišćenje
01-5339 Zahtjev za dostavljanje ponuda-nadogradnja za so i noževi
01-5142 Obavještenje o ishodu postupka nabavke tezgi11112019125412
01-5080 Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku tezgi07112019091817
01-4379 Obavještenje o ishodu postupka nabavke-usisivač za lišće20092019133942
01-4332 Zahtjev za dostavljanje ponuda – usisivač za lišće17092019123331 (1)
01-3505 Obavje. o obustavlja. post.nabavke male vrij.-HTZ oprema
01-3504 Obavještenje o ishodu post.nabavke male vrij.-HTZ oprema
01-3487Obaveštenje o ishodu postu.nab.male vrije.dostavno vozilo

Pojašnjenje za Zahtjev br. 01-3349

2. Izmjena tehničkih karakeristika po Zahtjevu 01-3409

1.Izmjena tehničkih karakteristika po Zahtjevu br. 01-3409

01-3409 Zahtjev za dostavljenje ponuda za dostavno vozilo

01-3349 Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednos

01-2721 Obavjestenje o ishodu postupka nab.male vrij.-materi.za čišćenje

01-2626 Zahtjev za dostavljanje ponuda-materijal za čišćenje

01-2566 Obavještenje o ishodu postupka nab.male vrij.-rasvjeta

01-2447 Zahtjev za dost.ponude-materijal za rasvjetu

01-2393 Obavestenje o ishodu postupka nabavke rasada sez.cvijeća

01-2331 Zahtjev za dostavljanje pon.-rasad cvijeća i sadni materijal

01-1973 Obavjestenje o ishodu postupka male vrijednosti-kanc.mat

01-1867 Zahtjev za dost.ponuda -kanc.materijal i toneri

01-1822 Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

01-1658 Zahtjev za dostavljanje ponuda-boje za obilježavanje uli

01-1275 Obavještenje o ishodu postupka ulja i maziva

01-1246 Obavestenje o ishodu nabavke- izrade akta o procjeni rizika

01-1244 Obavestenje o ishodu nabavke auto dijelovi

***01-1165 Zahtjev za dostavljanje ponuda za ulje i maziva

***01-1097 -Zahtjev za dost.ponuda za izradu akta o procj.rizika27022019112340

***01-1095 –Zahtjev za dost.ponuda za auto djelove27022019112131

***01-5024 Obavještenje o ishodu postupka Nabavke zimskih odijela

***Obavještenje male nabavke-nabavka mobilne telefonije

***01-4583 Obavještenje-Usluga izrade elaborata zaštite na radu

***01-4855 Zahtjev -Mobilna telefonija

***01-4858 Zahtjev – Zimska odjela

***01-4737 Zahtjev za dostavljanje ponuda – Elaborat zašt. na radu

***01-4349 Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

***01-4167 Obavještenje o ishodu postupka-metalne kante

***01-4153 Zahtjev za dostavljanje ponuda-plan zaštite

***01-4015 Zahtjev male nabavke metalne kante-

***01-3821 Obavještenje o ishodu posst.male vriejdnosti soli

***OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI KOMUNALNI KONTEJNERI ZAPREMINE 1100L

***01-3684 Zahtjev za dostavljanje ponuda male vrijednosti- So

***zahtjev za dostavljanje ponuda kontejneri 1100 L

***01-2443 Obavještenje o ishodu postupka,rez dijelovi za radne ma

***01-2372 Zahtjev za dos po,rez dijelovi

***01-2374 Obavještenje o ishodu postupka,HTZ opreme

***01-2137 Obavještenje za nabavku Pića za Motel

***01-2135 Obavještenje za nabavku Mesa i mesnih prerađevina za Motel

***01-2133 Obavještenje za nabavku Voća i povrća za Motel

***01-2131 Obavještenje za nabavku hrane za Motel

***01-2139 Obavještenje za nabavku Boja za hor.sig.

***01-1995 Zahtjev za dos ponuda za. nabavku,meso i mes.pre

***01-1998 Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku pića za Motel

***01-1996 Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku voća i povrća

***,01-1997 Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku,hrana za Motel

***01-1969 zahtjev za dostavljanje ponuda,HTZ Oprema

***01-1879 Zahtjev za dostavljanje ponuda,boje za hor.sig

***01-1795 Obavješ o ishodu postupka,mat za rasvjetu

***01-1512 Obavje.o ishodu postupka nabavke,toneri

***01-1488 Obavještenje o ishodu postupka nab kan ma

***t01-1486 Obavjštenje o ishodu postupka nabavke auto dijelova

***01-1355 Zahtjev za dostavljanje ponuda,auto dijelov

i***01-1356 Zahtjev za dostavljanje ponuda,kan.mat.

***01-1173 Obavještenje o ishodu postupka nabavke

***Zahtjev za dostavljanje ponuda za Auto gume

***Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti ulja i maziva

***zahtjev za dostavljanje ponuda za ulja i maziva

***01-43 Zahtjev za dostavljanje ponuda – Osiguranje lica od nezgode pri obavljanju redovnog zanimanja

***ПРАВИЛНИК

***Obaveštenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – osiguranje radnika