Uprava

Društvom upravlja Osnivač (Opština Pljevlja), pod uslovima utvrđenim zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom Društva.

Osnivač:

  • daje saglasnost na Statut Društva
  • daje saglasnost na statusne promjene
  • daje saglasnost na cjenovnik usluga koji utvrđuje Odbor direktora
  • daje saglasnost na izbor Izvršnog direktora
  • imenuje i razrješava članove Odbora direktora
  • daje saglasnost na godišnji program rada Društva
  • daje saglasnost na godišnji izvještaj o radu Društva
  • daje saglasnost na promjenu naziva djelatnosti, sjedišta i osnovnog kapitala Društva
  • donosi odluku o raspodjeli dobiti i načinu pokrića gubitka, i
  • donosi odluku o promjeni oblika, restrukturiranju i dobrovoljnoj likvidaciji Društva

Organi Društva su Odbor direktora i Izvršni direktor.

Odbor direktora je organ upravljanja društvom.

Izvršni direktor je organ rukovođenja društvom.

Izvrni direktor društva je dipl. pravnik Saša Ječmenica.

Članovi Odbora direktora su: