РЈ “за уређивање и чишћење јавних површина”

РЈ “за уређивање и чишћење јавних површина” обављаће следеће активности:

 • Чишћење улица, тротоара и тргова у граду,
 • Одржавање јавних зелених површина,
 • Прање улица,
 • Зимско одржавање улица,
 • Пластеничка производња и продаја,
 • Одржавање парковског мобилијара,
 • Изградња зелених површина,
 • Увоз садног материјала,
 • Орезивање и уклањање стабала по решењу Комуналне полиције,
 • Вршење услуга према трећим лицима на територији општине,
 • Чишћење корита ријеке Брезнице и корита Злодола.

Ова РЈ ће у оквиру ДОО “Чистоћа“ у 2017.години обављати послове који се финансирају из буџета Општине Пљевља по утврдјеном програму.

2.1. Ручно чишћења улица у граду

Под ручним чишћењем улица подразумијева се уклањање ситног отпада, сувог лишћа и другог материјала са тротоара и саобраћајница, као и уклањање корова и траве са ивичњака и то механичким или хемијским путем.

Програмом је планирано чишћење следећих улица у граду:

свакодневно чишћење (фактурише се 50%)
ул.Краља Петра И 11.450 m2
ул.Тршова 2.600 m2
ул.Николе Пашића 1.500 m2
15.550 m2-50%= 7.775 m2

 

 • сваке друге седмице
ПОНЕДЕЉАК   I ПОНЕДЕЉАК  II
 Сутјеска 1000 m2 I  децембра 2400 m2
 Брезничка 1000 m2 Гласиначка 600 m2
Мила Перуничића (ходници) 600 m2 Принципова 550 m2
Двориште Аб 820 m2 Бошка Бухе 1050 m2
Мила Перуничића 1 050 m2 Бољањићка 1500 m2
Бихаћка 500 m2 Иве Лоле Рибара 1750 m2
Омер бега Бајровића 500 m2 37. дивизије 3100 m2
Вука Кнежевића 4000 m2   10950 m2
Банијска 500 m2    
Ратних војних инвалида 600 м2    
  10570 m2    

 

УТОРАК  I УТОРАК  II
Ивана Милутиновића 4600 м2 Милоша Тошића 1880 м2
Душана Обрадовића 500 м2 Велимира Јакића 2600 м2
Сарајевска     1000 м2 Тршова – Експрес 1200 м2
Стевана Самарџића 1000 м2 Пријепољска 2600 м2
Манастирска 1000 м2 Херцеговачка 300 м2
Немањића 500 м2 Карађорђева 400 м2
Авалска 1200 м2 Ужичка 200 м2
20. новембра 1800 м2 ИВ санџачке бригаде 1500 м2
  10600 м2   10680 м2

 

СРИЈЕДА  I СРИЈЕДА  II
Ловћенска 3400 м2 Народне револуције 7000 м2
Златиборска 1200 м2 Београдска 1750 м2
Дрварска 1400 м2 Скерлићева 620 м2
Мише Цветковића 1500 м2 Жабљачка 1000 м2
Ива Андрића 600 м2    
Војске Југославије 1160 м2    
Истарска 1000 м2    
Иза Елтинга 1000 м2    
  11260 м2   10370 м2

 

ЧЕТВРТАК  I ЧЕТВРТАК  II
III  санџачке бригаде 1200 м2 Мојковачка 650 м2
Волођина 4500 м2 Марка Миљанова 2220 м2
Ослобођења 6000 м2 Сердара Јанка Вукотића 2500 м2
    Готовушка 600 м2
    Бобовска 2000 м2
    Дурмиторска 1000 м2
    Османа Ђикића 500 м2
    Козарачка 600 м2
    Премћанска 650 м2
  11700 м2   10720 м2

 

ПЕТАК  I ПЕТАК  II
Баја Мирковића 1470 м2 Танасија Пејатовића 2500 м2
Његошева 2700 м2 Мирка Пејатовића 1440 м2
Салка Аљковића 1000 м2 Омладинска 3000 м2
Вардарска 2000 м2 Гаговића имање 2500 м2
Меше Селимовића 2000 м2 Подгоричка 2500 м2
Купусиште 1400 м2    
  10570 м2   11940 м2

 

v   понедељком, сриједом и петком – у току школске године
   II пролетерске бригаде 1450 м2
   Васе Чарапића 1000 м2
   Вука Караџића 2500 м2
   Проте Милана Крезовића 1500 м2
   Бошка Бухе 1050 м2
   Воја Ђенисијевића 2100 м2
   Борачка 2400 м2
   29. новембра 1200 м2
   Народне револуције (Зекеријаха Зекија Ћинаре и Рударска ) 2500 м2
               15700 м2 x 3 =  47100 м2               
 • мјесечно
 Ђурђевданска                                                                     900 м2

» свакодневно                                                      7.775м2 x 365дана =  2.837.875 м2

» сваке друге седмице                             54.680м2 x 52седм. =   2.843.360 м2

» понедељком, сриједом и петком           47.100м2 x 40седм.=   1.844.000 м2

» мјесечно                                                     900м2 x 12мј.    =        10.800 м2

        укупно                                                                                       7.536.035 м2

 

Укупна површина улица и  тротоара која је планирана за чишћење у 2017.год. је:

7.536.035м2 односно 82.896,38€ ( 0,011€/м2).

Радници ангажовани на овим пословима, истовремено су ангажовани и на чишћењу зелених површина, чији је интезитет приказан табелом ‘Плана одржавања зелених површина “.

Дневна површина чишћења и број ангажованих радника, одређују се на основу норме чишћења од 8000 м2 по раднику /дневно.

У току зимских мјесеци када је због снијега отежано обављање ових послова, радници ће бити  ангажовани на уклањању снијега са тротоарских површина.

 

2.2. Одржавање зелених површина

Под одржавањем зелених површина подразумијева се редовоно чишћење – уклањање отпада, кошење и грабљење травњака, орезивање шибља ,дрвећа и живе ограде, окопавање и прихрана дрвећа, формирање цвјетних рондела, садња и њега ружа, одржавање парковског мобилијара и уклањање сувих и обољелих стабала.

Значај зелених површина на подручју града испољава се у стварању повољнијих хигијенско – санитарних услова (побољшању топлотног режима, пречишћавању ваздуха, повећању влажности…). Имајући у виду ове и друге квалитетне вриједности зеленила Програмом рада за 2017.г. су планиране и биће реализоване неке од неопходних мјера које гарантују успјешан развој биљних врста.

 

2.2.1. План одржавања зелених површина

 1. Градски парк – површина 112.652 м2

 

Чишћење   –  сваки дан 5.400 м2 264 дана 0,011 15.681,60
Мјесечно 112.652 м2 12 мјесеци 0.011 14.870,00
Кошење 112.652 м2 2 пута 0.029 6.533,80
Грабљење 112.652 м2   2 пута 0,029 6.533,80
Орезивање шибља 100 ком.  1 пут 5,59 559,00
Орезивање дрвећа 65 ком 1 пут 23,17 1.506,00
Фарбање клупа-металне 8 ком 1 пут 13,65 109,20
Зидане 44 ком 1 пут 6,50 286,20
Фарбање корпи за отпатке 24 ком 1 пут 6,50 156,00
УКУПНО 46.235,60

   

 1. Стражица – површина 125.000 м2

 

Чишћење   –  сваки дан 700 м2 264 дана 0.011 2.032,80
Мјесечно 65.161 м2 12 мјесеци 0,011 8.601,25
Кошење 125.000 м2 2 пута 0.029 7.250,00
Грабљење 125.000 м2 2 пута 0,029 7.250,00
Орезивање дрвећа 55 ком. 1 пут 23,17 1.274,00
Орезивање шибља 45 ком. 1 пут 5,59 251,55
Фарбање клупа 7 ком. 1 пут 13,65 95,55
Фарбање корпи за отпатке 7 ком. 1 пут 6,50 45,50
УКУПНО       26.800,65

 

 1. Трг Ђ.Перуничића – површина 205 м2

 

Чишћење   –  сваки дан     205 м2 264 дана  0,011           595.55
Кошење     50 м2      5 пута   0,029               9.25
Грабљење     50 м2      5 пута  0,029               9,25
Окопавање ружа     20 ком      2 пута   0,96             38,40
Орезивање ружа   20 ком      2 пута  1,96             78,40
УКУПНО                 730,85

 

 1. Сквер М.Перуничића – површина 4.000 м2

 

Чишћење   –  сваки дан      4.000 м2  264 дана                   0,011     11.616,00
Кошење      4,000 м2      5 пута                   0,029           580,00
Грабљење      4.000 м2      5 пута                   0,029           580,00
Орезивање дрвећа        25 ком      1 пут                  23,17           579,25
Орезивање шибља        40 ком      1 пут                    5,59           223,30
Окопавање живе ограде         220 м      1 пут                    5,21       1.146,20
Орезивање живе ограде         220 м      2 пута                    5,59       2.459,60
Фарбање клупа        12 ком      1 пут                  13,66           163,92
Фарбање корпи за отпатке          6 ком      1 пут                    6,51             39,00
УКУПНО           17.387,27

 

 1. Трг »13. Јул« – површина 771 м2

 

Чишћење   –  сваки дан 771 м2 0.011 264 дана 2.238,99
Кошење 771 м2 0,029 5 пута 111,80
Грабљење 771 м2 0,029 5 пута 111,80
Орезивање шибља 70 ком 5,59 1 пут 391,30
Окопавање шибља 70 ком 2,58 2 пута 180,60
Фарбање клупа 8 ком 13,65 1 пут 109.20
Фарбање корпи за отпатке 8 ком 6,50 1 пут 52,00
Окопавање дрвећа 40 ком 2,58 1 пут 103,20
УКУПНО       3.298,89

 

 1.     Чишћење корита ријеке Брезнице – до улице К.Петра I

 

Чишћење 2050 м2        3,50 1 пут 7.175,00
УКУПНО       7.175,00

 

 1. Чишћење корита ријеке Брезнице – од улице К.Петра И до ушћа у Ћехотину

 

Чишћење  – годишње 2.000 м2        3,50 1 пут 7.000,00
УКУПНО       7.000,00

 

 1. Зелена површина између ул. Омладинске и ул. В.Јакића – површина 2.000 м2

 

Чишћење  – недељно 2.000 м2 0,011 52 седмице 1.144,00
Кошење 2.000 м2 0,029 2 пута 116,00
Грабљење 2.000 м2 0,029 2 пута 116,00
УКУПНО       1.376,00

 

 1. Зелена површина испод ПТК-а – површина 900 м2

 

Чишћење  – недељно 900 м2 0.011 52 седмице 514,00
Кошење 900 м2 0,029 2 пута 52,80
Грабљење 900 м2 0,029 2 пута 52,80
УКУПНО       619,60

   

 1. Зелена површина – »Вукова чесма«  182 м2

 

Чишћење   –  сваки дан 182 м2 0,011 264 дана 528,53
Кошење 182 м2 0,029 5 пута 26,39
Грабљење 182 м2 0,029 5 пута 26,39
Фарбање клупа 2 ком 13,66 1 пут 27,32
УКУПНО       608,63

 

 1. Зелено острво у ул. В.Кнежевића – површина  49 м2

 

Чишћење   –  сваки дан 49 м2 0,011 264 дана 143,30
Кошење 49 м2 0,029 5 пута 7,10
Грабљење 49 м2 0,029 5 пута 7,10
УКУПНО       157,50

 

 1. Зелена површина код Старог дома здравља – површина 885 м2

 

Чишћење  – недељно 885 м2 0,011 52 седмице 506,22
Кошење 885 м2 0,029 2 пута 51,33
Грабљење 885 м2 0,029 2 пута 51,33
УКУПНО       608,88

 

 1. Обала ријеке Брезнице – површина  5.200 м2

 

Чишћење  – мјесечно 5.200 м2 0,011 12 пута 686,40
Кошење 5.200 м2 0,029 2 пута 301,60
Грабљење 5.200 м2 0,029 2 пута 301,60
УКУПНО       1.289,60

 

 1. Зелене површине преко пута Школског центра – површина 720 м2

 

Чишћење  – недељно 720 м2 0,011 52 седмице 411,84
Кошење 720 м2 0,029 2 пута 41,76
Грабљење 720 м2 0,029 2 пута 41,76
Орезивање дрвећа 11 ком 23,17 1 пут 254,87
УКУПНО       750,23

 

 1. Зелене површине код Градске пијаце – површина 225 м2

 

Чишћење   –  сваки дан 225 м2 0,011 264 дана 653,40
Кошење 225 м2 0,029 4 пута 26,10
Грабљење 225 м2 0,029 4 пута 26,10
УКУПНО       705,60

 

 1. Зелена површина иза РТВ ПВ –  површина  729 м2

 

Чишћење   –  сваки дан 729 м2 0,011 264 дана 2.117,00
Кошење 729 м2 0,029 3 пута 64,00
Грабљење 729 м2 0,029 3 пута 64,00
УКУПНО       2.245,00

 

 1.   Зелена површина код Ауто-школе , улица В.Јакића – површина 502 м2

 

Чишћење  – недељно 502 м2 0,011 52 седмице 287,14
Кошење 502 м2 0,029 5 пута 72,80
Грабљење 502 м2 0,029 5 пута 72,80
Орезивање шибља 8 ком 5,59 1 пут 44,72
УКУПНО       477,46

 

 1. Зелена површина испод зграде Солидарности –  површина 1.260 м2

 

Чишћење  – недељно 1.260 м2 0,011 52 седмице 720,72
Кошење 1.260 м2 0,029 3 пута 109,62
Грабљење 1.260 м2 0,029 3 пута 109,62
УКУПНО       939,96

 

 1.   Чишћење потока »Воденички јаз« у Градском парку    – површина  190 м2

 

Чишћење и кошење 190 м2 3,50 1 пут 665,00
УКУПНО       665,00

 

 1. Зелена површина у стамбеном блоку Купусиште    –  површина 2200 м2

 

Чишћење  – недељно 2.200 м2 0,011 52 седмице 1.258,40
Кошење 2.200 м2 0,029 2 пута 127,60
Грабљење 2.200 м2 0,029 2 пута 127,60
УКУПНО       1.513,60

 

 1. Зелена површина испод Гаговића имања – површина 3200 м2

 

Чишћење  – недељно 3.200 м2 0,011 52 седмице 1.830,40
Кошење 3.200 м2 0,029 2 пута 185,60
Грабљење 3.200 м2 0,029 2 пута 185,60
УКУПНО       2.201,60

 

 1. Зелена површина код Крстате касарне – површина 400 м2

 

Чишћење  – недељно 400 м2 0,011 52 седмице 228,80
Кошење 400 м2 0,029 3 пута 34,80
Грабљење 400 м2 0,029 3 пута 34,80
УКУПНО       298,40

       

 1. Зелена површина у стамбеном блоку  ГМ – површина  2000 м2

 

Чишћење  – недељно 2.000 м2 0,011 52 седмице 1.114,00
Кошење 2.000 м2 0,029 2 пута 116,00
Грабљење 2.000 м2 0,029 2 пута 116,00
УКУПНО       1.346,00

   

 1. Зелена површина – раскрсница ул. Волођина и ул. М.Миљанова – површина 250 м2

 

Чишћење  – мјесечно 250 м2 0,011 12 пута 33,00
Кошење 250 м2 0,029 3 пута 21,75
Грабљење 250 м2 0,029 3 пута 21,75
УКУПНО       76,50

 

 1. Зелена површина у насељу »Ц« – површина 14.000 м2

 

Чишћење  – мјесечно 14.000 м2 0,011 12 пута 1.848,00
Кошење 14.000 м2 0,029 2 пута 812,00
Грабљење 14.000 м2 0,029 2 пута 812,00
УКУПНО       3.472,00

 

 1.   Зелена површина испод Апотеке Р.Вукотић – површина 100 м2

 

Чишћење  – недељно 100 м2 0,011 52 седмице 57,20
Кошење 100 м2 0,029 4 пута 11,60
Грабљење 100 м2 0,029 4 пута 11,60
УКУПНО       155,71

 

 1.   27. Зелена површина иза солитера ул. М.Перуничића – 1.818м2

 

Чишћење  – недељно 1.818 м2 0,011 52 седмице 1.039,00
Кошење 1.818 м2 0,029 2 пута 105,44
Грабљење 1.181 м2 0,029 2 пута 105,44
УКУПНО       1.249,88

 

 1. Путни појас у ул. В.Југославије – површина 465 м2

 

Чишћење  – недељно 465 м2 0,011 52 седмице 266,00
Кошење 465 м2 0,029 3 пута 40,50
Грабљење 465 м2 0,029 3 пута 40,50
УКУПНО       347,00

 

 1. Путни појас код О.Ш. «Б.Буха« -330м2

 

Чишћење  – недељно 330 м2 0,011 52 седмице 189,00
Кошење 330 м2 0,029 3 пута 29,00
Грабљење 330 м2 0,029 3 пута 29,00
УКУПНО       247,00

 

     30 Чишћење корита Злодола

Чишћење 525 м2 3,50 1 пут 1.837,50
УКУПНО       1.837,50

 

 1. Дрвореди –зелене површине

 

Чишћење  – недељно 2.829 м2 0,011 52 седмице 1.618,20
Окопавање 549 ком 2,58 1 пут 1.416,00
Орезивање 68 ком 23,17 1 пут 1.575,56
УКУПНО       4.609,76

 

 1. Фарбање цвјетних жардињера

 

Фарбање цвјетних жардиње. 15  ком. 13,16 1 пут 197,40
УКУПНО       197,40

 

 1. Уклањање  отпада

 

Уклањање отпада 1.000 м3 20,00 1 пут 20.000,00
УКУПНО       20.000,00

 

 1.   Садња сезонског цвијећа

 

Садња сезонског цвијећа 3.000 ком. 1,00 1 пут 3.000,00
УКУПНО       3.000,00

 

 1. Зелена површина уз путни појас у улицама: Пеђе Леовца, Хамдије Шахимпашића, Александра Вуковића Вука, Н.Револуције од моста на Ћехотини до улаза у Вектру, Пут солидарности

 

Кошење – годишње 12.000 м2 0,029 1 пут 348,00
Грабљење – годишње 12.000 м2 0,029 1 пут 348,00
УКУПНО       696,00

 

 1. Зелена површина – Долови II

 

Чишћење – мјесечно 5.500 м2 0,011 12 пута 726,00
Кошење – годишње 2.000 м2 0,029 1 пут 58,00
Грабљење – годишње 2.000 м2 0,029 1 пут 58,00
УКУПНО       842,00

 

 1. Зелена површина у Војном логору код Академског центра

 

Кошење – годишње 20.000 м2 0,029 1 пут 580,00
Грабљење – годишње 20.000 м2 0,029 1 пут 580,00
УКУПНО       1.160,00

 

 1. Зелена површина, ул. Дурутовићка

 

Чишћење – мјесечно 5.000 м2 0,011 12 пута 660,00
Кошење – годишње 2.000 м2 0,029 1 пут 58,00
Грабљење – годишње 2.000 м2 0,029 1 пут 58,00
УКУПНО       776,00

 

 1. Зелена површина уз путни појас Водице – Видиковац

 

Чишћење – мјесечно 3.000 м2 0,011 12 пута 396,00
Кошење – годишње 4.000 м2 0,029 1 пут 116,00
Грабљење – годишње 4.000 м2 0,029 1 пут 116,00
УКУПНО       628,00

 

Укупна потребна средства за планирани обим посла на позицијама од 1-39 износи 163.726,07€.

 

Број радника и вријеме које је потребно за обављење послова кошења зелених површина, грабљење као и утовар покошене траве, одређују се на основу следећих норми:

 • Машинско кошење – 3000 м2 / 8х ;
 • Ручно кошење – 1000 м2 / 8х ;
 • Грабљење покошене траве – 1000 м2/ 8х ;
 • Утовар покошене траве – 1000 м2/ 8х .

Због мјешовитог, ручног и машинског кошења и често лошег терена за кошење, за обрачун се  узима просјечна норма за кошење од 2000 м2/8х.

ВРСТА ПОСЛА НОРМА ЗА 8х БРОЈ  РАДНИКА ПОТРЕБАН БРОЈ ДАНА
Кошење 2000 м2 6 радника  58 дана
Грабљење 1000 м2 6 радника 115 дана
Утовар 1000 м2 4 радника 173 дана

Из приложене табеле се може закључити да је на грабљењу зелених површина потребно повећати број радника,  а посебан проблем је код утовара покошене траве.

Осим ових послова, радници ће бити ангажовани на :

 • проређивању и орезивању шибља, орезивању живе ограде,
 • издизању и формирању крошњи код  дрворедних садница,
 • орезивању прераслих грана на стаблима која угрожавају околне објекте, ваздушне електричне  водове или ометају нормално одвијање саобраћаја,
 • уклањању трулих стабала и стабала склоних паду,
 • интервенцији након елементарних непогода,
 • уклањању поломљених грана и оборених стабала,
 • орезивању и уклањању стабала уз ангажовање дизалице,
 • чишћењу корита ријеке Брезнице и Злодола,
 • садњи  и заливању сезонског цвијећа,
 • фарбању и одржавању парковских клупа, жардињера и корпи за ситни отпад  и сл.

Планом одржавања за 2017.годину обухваћене су зелене површине које ова РЈ редовно одржава. Интензитет радова често зависи од временских услова и може се десити  да се дио планираних послова не изврши. Смањени обим послова се надокнађује радовима по налогу ресорног Секретаријата и Комуналне полиције.

Ванредни послови који се обављају по налогу ресорног Секретаријата:

 • Кошење и уклањање покошене траве:
 • Путни појас ул. Пријепољска, ул. Н.Револуције, ул.Х.Шахимпашића, ул. П.Леовца у ширини од 2м,
 • Дио дворишта касарне и двориште Академског центра,
 • Зелена површина код Ватрогасног дома,
 • Зелена површина иза зграде у ул. М. Перуничића,
 • Зелена површина у ул. П.Крезовића,
 • Зелена површина код Бувље пијаце,
 • Зелена површина у ул. З.Ћинаре (Социјална зграда),
 • Путни појас до Видиковца,
 • Путни појас ул. Волођина, ул. Вардарска, ул. Подгоричка, ул. Вучедолска, ул. ИВ Сандзачке , ул.

С. Ј. Вукотића, ул. И. Милутиновића, ул. Д. Обрадовића, ул. 29. Новембра, ул.У. Ружичића, ул. С.Аљковића, ул. Ослобођења, ул. Ибарска, ул. РВИ,

 • Зелена површина код Каменог моста, код зграде Основног суда, код управе ДОО“Водовода“, код градске котларнице,
 • Зелена површина код Безистана и двориште Безистана,
 • Зелено острво у ул. РВИ.
 • Чишћење канала у ул. Волођина,
 • Наставиће се континуитет радова на чишћењу корита ријеке Брезнице,
 • Ручно чишћење улица у насељу Долови ИИ.

Наведене површине ће се фактурисати на основу података добијених из Катастра.

Опрема за одржавање зелених површина са којом располаже ова РЈ је следећа :

 • Моторна тестера                         7 ком.
 • Косачица ИМТ-407                                    2 ком.
 • Косачица парковска             2 ком.
 • Телескоп – моторна тестера               2 ком.
 • Леђна косачица – тример                        7 ком.
 • Мотокултиватор ИМТ са приколицом                  1 ком.
 • Трактор – 539 са приколицом                      2 ком.
 • Мотокултиватор са плугом                       1 ком.
 • Самоходна фреза               1 ком.
 • Тракторска фреза                        1 ком.
 • Дуваљка за лишће             2 ком.
 • Усисивач за лишће                       1 ком.
 • Иверач грања                         1 ком.
 • Балирка за сијено                              1 ком.
 • Цистијерна за воду 3200л                       1 ком.
 • Моторна тестера за живу ограду                       2 ком.
 • Ваљак за травњаке – тракторски и ручни 2 ком.

 

У 2017.год. наставиће се са реализацијом “Програма газдовања шумама урбане зоне града Пљеваља”. У току су радови на прореди и санитарној сјечи у одјелима “Водице”  бр.8, “Богишевац” бр.4. и Војна фабрика “Равни” бр. 6. Циљ овог Програма је да се у наредном периоду планираном његом, шуме урбане зоне преведу у парк-шуме које ће се користити за активну и пасивну рекреацију грађана.

У циљу подизања квалитета услуга ове РЈ, у складу са Одлуком о комуналном уређењу града и ресорним Секретаријатом, потребно је обезбједити додатна средства:

 1. Садња садница ( допунска и замјена за оштећене и поломљене саднице),
 2. Обнављање оштећених и уништених мањих травних површина,
 3. Озелењавање прилазних путева (као важан  чинилац у повећању естетских вриједности околине ),
 4. Поправка дјечијих игралишта – Градски парк, код Зрачка наде, Купусиште,
 5. Изградња нових дјечијих игралишта – код ОШ на Гукама, код ОШ “Бошко Буха”, насеље иза Поште, Потрлица, Гаговића имање, ГМ-ови и сл.,
 6. Набавка корпи за ситни отпад – 80 ком.,
 7. Набавка парковских клупа,
 8. Изградња трим-стазе на Стражици – ширине до 1,60м са ивичњацима и малч-подлогом од борове коре.

 

2.3. Прање улица, тргова и тротоара

Прање улица, тргова и тротоара врши се са двије ауто-цистерне капацитета 8 м3 у периоду од 7 мјесеци (април – октобар) и спроводи се од 22х. Овим  Програмом предвиђени физички обим прања износи 3.222.200 м2 (0,03€/м2), што одговара финансијским средствима у износу од 96.666,00 €.

Прање ће се обављати и током осталих мјесеци зависно од временских прилика а по налогу надлежног Секретаријата. Све улице у граду су предвиђене да се перу једном  недељно, осим одређеног броја улица које ће се прати петнаестодневно.

Програмом није предвиђено прање стрмих и уских улица у које није могуће ући са ауто- цистернама и обавити ову врсту посла. Такође, неће се прати  улице у којима не постоје одводи за атмосферску канализацију, а њихова позиција, нагиб  и сл. могли би довести до могућег плављења и наношења  штете у двориштима која се налазе у непосредној близини тих улица.

Програмом је планирано прање следећих улица у граду:

Дан Улица Напомена
ПОНЕДЕЉАК 20. новембра недељно
37. дивизије
Др Борисава Џуверовића
Банијска
Блажа Јовановића
Проте Милана Крезовића
Мирка Пејатовића
Златибораска
Проф. Др. Јована Петрића
Ловћенска
Марка Миљанова
Ивана Милутиновића
Миша Цветковића
ИИ пролетерске бригаде ½
Баја Мирковића ½
Војске Југославије ½
Дрварска ½
Ратних војних инвалида петнаестодневно

 

Јока Кнежевића
Сретена Тошића
Пријепољска
5 Учитеља
Велимира Кнежевића
Потрличка
Тврдаш
Стара вага
 

УТОРАК

 

Велимира Јакића  

недељно

Милоша Тошића
Милоша Кнежевића
Краља Петра И
Тршова
Бољанићка
Ужичка
СРИЈЕДА Гласиначка  недељно
Принципова
Вука Кнежевића
Вука Караџића
Трг Патријарха Варнаве
Авалска
Бошка Бухе
1. децембра
Борачка
Скопљанска
Меше Селимовића
ИИ  пролетерске бригаде ½
Омер бега Бајровића
Уроша Ружичића
Баја Мирковића ½
Влатка Самарџића
ЧЕТВРТАК III санџачке бригаде недељно
Скерлићева
Николе Пашића
Мехмеда Зекеријаха Зекија Ћинаре
Рударска
Народне револуције
Дрварска ½
Његошева
Душана Обрадовића
Немањића
Др. Сава Димитријевића
Сутјеска
Бихаћка
Салка Аљковића
Мила Перуничића
Васе Чарапића
Стевана Самарџића  

петнаестодневно

Манастирска
 

 

 

ПЕТАК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТАК

Омладинска
недељно
Павла Булатовића
Воја Ђенисијевића
Танасија Пејатовића
Волођина
Иве Лоле Рибара  

петнаестодневно

Жабљачка
Подгоричка
Мојковачка
Божидара  Жугића
Саве  Ковачевића
Сердара Јанка Вукотића
Војске Југославије ½
Купусиште
Гаговића имање
Обилићева
Скадарска
Ослобођења

 

2.4 Чишћење јавних површина од снијега и леда

Овим програмом дефинисане су активности које ДОО ‘’Чистоћа’’ предузима у зимском периоду, са циљем обезбеђења проходности и безбедног саобраћаја на подручју града. Те активности су:

 1. Чишћење коловоза, тротоара и других јавних површина од снијега машинским путем (0,065€/м3)
 2. Посипање соли по саобраћајницама којима се крећу возила јавног и путничког саобраћаја

(трактор – 15,00€/х;  шмит – 42,00€/х)

 1. Ручно чишћење тротоара и других јавних површина од снијега и леда (0,065€/м2)
 2. Одвожење снијега са јавних површина (по налогу Секретаријата).
 3. Дежурства зимске службе у циљу што благовременијег дјеловања.

 

Интензитет посипања соли и чишћење обављаће се по потреби овисно од временских услова. У вријеме интензивних сњежних падавина и ниских температура предузеће се мјере благовременог посипања соли или каменог агрегата како би се обезбиједила проходност и безбједан саобраћај. Ручно чишћење од снијега вршиће се на дијелу тргова и тротоара, а то су:

 • дио тротоара у улици К.Петра (800 м2),
 • дио тротоара у улици Тршовој (150 м2),
 • тротоар у улици Ловћенској (200 м2),
 • дио тротоара у улици М.Перуничића (300 м2),
 • стазе у парковима (5.400 м2),
 • тргови 13. Јули и Ђ.Перуничића (650 м2),
 • Сквер М.Перуничића (250 м2).

Сакупљање и одвоз снијега вршиће се само по налогу надлежног Секретаријата за стамбено-комуналне послове, саобраћај и воде.

Програм чишћења јавних површина од снијега и леда садржи:

 • Списак градских саобраћајница са редом приоритета по коме се обавља уклањање снијега и леда са тих површина и посипање соли у циљу спречавања стварања поледице.
 • Број, врста механичких средстава и њихову намјену – коришћење.
 • Сарадња са другим привредним субјектима.
 • Потребна финансијска средства за спровођење програма.

 

Списак саобраћајница са редом приоритета на пословима чишћења од снијега и посипања соли

 Због чињенице да није могуће истовремено дјеловати на читавом дијелу града, а руководећи се значајем појединих градских саобраћајница у смислу потребе за несметан саобраћај све активности на овим пословима су класификоване у три групе приоритета:

ПРВА ГРУПА

 У прву групу приоритета на пословима одржавања саобраћајница у граду у зимском периоду спадају улице у којима се налазе здравствене и дјечије установе, школе и правци којима се врши јавни градски саобраћај и стајалишта на тим правцима и др. То су:

 1. Народне Револуције                                                              Тршова
 2. Краља Петра И                                              Бошка Бухе
 3. Николе Пашића                                                    Воја Ђенисијевићића
 4. Ловћенска                                                  20. новембра
 5. Ивана Милутиновића                                                           Блажа Јовановића
 6. Уроша Ружичића                                             Мила Перуничића
 7. Његошева                                                1. децембра
 8. Борачка                                                Путни правац према градском гробљу „Равни“
 9. Меше Селимовића                                                  Волођина
 10. ИИ пролетерске бригаде                                       Ослобођења
 11. Вука Кнежевића                                                     ИИИ Санџачке бригаде
 12. Др.Сава Димитријевића

 

ДРУГА ГРУПА

 У другу групу приоритета спадају улице које нису обухваћене у првој групи приоритета а повезују насељеније градске дијелове. То су:

 1. Ратних војних инвалида
 2. Пријепољска
 3. Милоша Тошића
 4. Скерлићева
 5. Танасија Пејатовића
 6. Мирка Пејатовића
 7. Авалска
 8. Милке Бајић – Подерегин
 9. Сутјеска
 10. Немањића
 11. Баја Мирковића
 12. Душана Обрадовића
 13. Купусиште
 14. Гаговића имање
 15. Саве Ковачевића
 16. Војске Југославије
 17. Златиборска
 18. дивизије

 

ТРЕЋА ГРУПА

 У трећу групу приоритета спадају оне улице које нису обухваћене претходним приоритетима, а могуће их је одржавати обзиром на ширину коловоза. То су:

 1. Гласиначка
 2. Принципова
 3. IV санџачке бригаде
 4. Банијска
 5. Павла Булатовића
 6. Пут према мотелу „Водице“
 7. Бихаћка
 8. Скопљанска
 9. Омер бега Бајровића
 1. Мише Цветковића
 2. Стевана Самарџића
 3. Манастирска
 4. Пут за манастир „Света Тројица“
 5. Мојковачка
 6. Дурмиторска
 7. Јока Кнежевића
 8. Сретена Тошића
 9. Стара вага
 10. Плужинска
 11. Бјелопољска
 1. Тврдаш
 2. Потрличка
 3. Боровичка
 4. 5 учитеља
 5. Велимира Кнежевића
 6. Косаничка
 7. Сердара Јанка Вукотића
 8. Ђурђевданска
 9. Слоба Драгашевића
 10. Божидара Жугића
 11. Будванска
 12. Которска
 13. Колашинска
 14. Балканска
 15. Острошка
 16. Зетска
 17. Вишеградска
 18. Шавничка

 

По налогу Секретаријата за стамбено комуналне послове од зимске сезоне 2013-2014.год.  Друштву су на зимско одржавање повјерени следећи путни правци:

 • дио пута према Калушићима који води кроз Плијеш (изнад рудничке сепарације),
 • пут према водоводу Плијеш,
 • стари пут према Ромском насељу,
 • пут до Крејиног врела,
 • хидрофор Брезница,
 • гробље у Потрлици.

Површина саобраћајница и путева које ДОО ’’Чистоћа’’ одржава у зимском периоду износи око 200.000 м2.

 • Механизација за зимску службу са којом располаже ДОО „Чистоћа“

ДОО „Чистоћа“ за послове чишћења јавних површина од снијега и леда посједује:

 1. Два возила типа УНИМОГ 406,
 2. Комбиновану машину утоваривач-ровокопач,
 3. Трактор АГРОМАШ 50ТК са прикључком за посипање соли.

 

Возило УНИМОГ је вишенамјенско специјално возило за чишћење улица и раскрсница и посипање соли.

Комбинована машина је зглобног типа тако да има добре маневарске могућности па се може користити и за чишћење снијега.

Трактор АГРОМАШ користи се за чишћење уских улица које се не могу чистити осталом механизацијом.

 • Сарадња са осталим привредним субјектима

Како је посао чишћења јавних површина од снијега и леда јако сложен и не зависи само од рада овог Друштва неопходна је помоћ и сарадња других надлежних служби:

 • Секретаријата за комунално стамбене послове саобраћај и воде ;
 • МУП-а ( саобраћајна полиција) ;
 • Комуналне полиције и
 • Привредних субјеката у граду који су опремљени одговарајућом механизацијом.

 

Потребна финансијска средства

Сви послови чишћења јавних површина од снијега и леда у вријеме зимске сезоне финансирају се из Буџета, тако да сам квалитет и квантитет ових послова значајно зависи од благовремене набавке соли, фракције, и планираних додатних финансијских издвајања из Буџета, за случај ванредних дешавања

На основу искуства из предходних година Д.О.О “Чистоћа” за предстојећу зимску сезону планира потрошњу од 150 – 200 т соли.

 

2.5. Одржавање корпи за ситни отпад

У градском парку и трговима постављено је 60 корпи за ситни отпад. Постојеће корпе се фарбају и поправљају по потреби. Пражњење корпи за ситни отпад врши се свакодневно.

 
2.6. Чишћење корита Злодола и Брезнице
Чишћење и одржавање корита Злодола и Брезнице урађено је квалитетно током 2016.год., али је потребно наставити њихово одржавање истим континуитетом и у 2017.год.

2.7. Одржавање јавне расвјете
Сви послови јавне расвјете финансирају се из Буџета Општине Пљевља. Планирана буџетска средства за ове послове за 2017. годину износе 32.000,00 €.

Послове одржавања јавне расвјете обављају 4 радника – КВ електричара, а обим, врсту радова и њихово ангажовање свакодневно ће одредити и пратити надлежна служба ДОО “Чистоћа” уз сагласност и надзор органа Секретаријата за комунално стамбене послове, саобраћај и воде.

Осим послова одржавања јавне расвјете у граду Д.О.О “Чистоћа” ће у договору са надлежним Секретаријатом одржавати јавну расвјету и у насељима Градац, Шула и Оџак.

Послови одржавања јавне расвјете из године у годину су све обимнији због тенденције проширења капацитета ове услуге. У циљу постизања бољег квалитета и смањења трошкова на овим услугама потребно је у наредном периоду размотрити могућност увођења нових технологија из ове сфере као и обезбједити пројектну документацију постојећег система која недостаје.

ПОСЛОВИ ДРУШТВА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА У 2017.ГОД.

 

Врста радова

 

 

Приход

 

Прикупљање и одвоз комуналног отпада 77.704,00 €
Ручно чишћење улица у граду 82.896,38 €
Одржавање зелених површина          163.726,07 €
Прање улица и тротоара 96.666,00 €
Чишћење улица од снијега 10.000,00 €
Посипање соли по улицама 15.000,00 €
Дежурни рад у зимском периоду   2.007,55 €
Одржавање јавне расвјете 32.000,00 €
Набавка соли за улице 12.000,00 €
 

УКУПНО

     

492.000,00 €