RJ “za uređivanje i čišćenje javnih površina”

RJ “za uređivanje i čišćenje javnih površina” obavljaće sledeće aktivnosti:

 • Čišćenje ulica, trotoara i trgova u gradu,
 • Održavanje javnih zelenih površina,
 • Pranje ulica,
 • Zimsko održavanje ulica,
 • Plastenička proizvodnja i prodaja,
 • Održavanje parkovskog mobilijara,
 • Izgradnja zelenih površina,
 • Uvoz sadnog materijala,
 • Orezivanje i uklanjanje stabala po rešenju Komunalne policije,
 • Vršenje usluga prema trećim licima na teritoriji opštine,
 • Čišćenje korita rijeke Breznice i korita Zlodola.

Ova RJ će u okviru DOO “Čistoća“ u 2017.godini obavljati poslove koji se finansiraju iz budžeta Opštine Pljevlja po utvrdjenom programu.

2.1. Ručno čišćenja ulica u gradu

Pod ručnim čišćenjem ulica podrazumijeva se uklanjanje sitnog otpada, suvog lišća i drugog materijala sa trotoara i saobraćajnica, kao i uklanjanje korova i trave sa ivičnjaka i to mehaničkim ili hemijskim putem.

Programom je planirano čišćenje sledećih ulica u gradu:

svakodnevno čišćenje (fakturiše se 50%)
ul.Kralja Petra I 11.450 m2
ul.Tršova 2.600 m2
ul.Nikole Pašića 1.500 m2
15.550 m2-50%= 7.775 m2

 

 • svake druge sedmice
PONEDELJAK   I PONEDELJAK  II
 Sutjeska 1000 m2 I  decembra 2400 m2
 Breznička 1000 m2 Glasinačka 600 m2
Mila Peruničića (hodnici) 600 m2 Principova 550 m2
Dvorište Ab 820 m2 Boška Buhe 1050 m2
Mila Peruničića 1 050 m2 Boljanjićka 1500 m2
Bihaćka 500 m2 Ive Lole Ribara 1750 m2
Omer bega Bajrovića 500 m2 37. divizije 3100 m2
Vuka Kneževića 4000 m2   10950 m2
Banijska 500 m2    
Ratnih vojnih invalida 600 m2    
  10570 m2    

 

UTORAK  I UTORAK  II
Ivana Milutinovića 4600 m2 Miloša Tošića 1880 m2
Dušana Obradovića 500 m2 Velimira Jakića 2600 m2
Sarajevska     1000 m2 Tršova – Ekspres 1200 m2
Stevana Samardžića 1000 m2 Prijepoljska 2600 m2
Manastirska 1000 m2 Hercegovačka 300 m2
Nemanjića 500 m2 Karađorđeva 400 m2
Avalska 1200 m2 Užička 200 m2
20. novembra 1800 m2 IV sandžačke brigade 1500 m2
  10600 m2   10680 m2

 

SRIJEDA  I SRIJEDA  II
Lovćenska 3400 m2 Narodne revolucije 7000 m2
Zlatiborska 1200 m2 Beogradska 1750 m2
Drvarska 1400 m2 Skerlićeva 620 m2
Miše Cvetkovića 1500 m2 Žabljačka 1000 m2
Iva Andrića 600 m2    
Vojske Jugoslavije 1160 m2    
Istarska 1000 m2    
Iza Eltinga 1000 m2    
  11260 m2   10370 m2

 

ČETVRTAK  I ČETVRTAK  II
III  sandžačke brigade 1200 m2 Mojkovačka 650 m2
Volođina 4500 m2 Marka Miljanova 2220 m2
Oslobođenja 6000 m2 Serdara Janka Vukotića 2500 m2
    Gotovuška 600 m2
    Bobovska 2000 m2
    Durmitorska 1000 m2
    Osmana Đikića 500 m2
    Kozaračka 600 m2
    Premćanska 650 m2
  11700 m2   10720 m2

 

PETAK  I PETAK  II
Baja Mirkovića 1470 m2 Tanasija Pejatovića 2500 m2
Njegoševa 2700 m2 Mirka Pejatovića 1440 m2
Salka Aljkovića 1000 m2 Omladinska 3000 m2
Vardarska 2000 m2 Gagovića imanje 2500 m2
Meše Selimovića 2000 m2 Podgorička 2500 m2
Kupusište 1400 m2    
  10570 m2   11940 m2

 

v   ponedeljkom, srijedom i petkom – u toku školske godine
   II proleterske brigade 1450 m2
   Vase Čarapića 1000 m2
   Vuka Karadžića 2500 m2
   Prote Milana Krezovića 1500 m2
   Boška Buhe 1050 m2
   Voja Đenisijevića 2100 m2
   Boračka 2400 m2
   29. novembra 1200 m2
   Narodne revolucije (Zekerijaha Zekija Ćinare i Rudarska ) 2500 m2
               15700 m2 x 3 =  47100 m2               
 • mjesečno
 Đurđevdanska                                                                     900 m2

» svakodnevno                                                      7.775m2 x 365dana =  2.837.875 m2

» svake druge sedmice                             54.680m2 x 52sedm. =   2.843.360 m2

» ponedeljkom, srijedom i petkom           47.100m2 x 40sedm.=   1.844.000 m2

» mjesečno                                                     900m2 x 12mj.    =        10.800 m2

        ukupno                                                                                       7.536.035 m2

 

Ukupna površina ulica i  trotoara koja je planirana za čišćenje u 2017.god. je:

7.536.035m2 odnosno 82.896,38€ ( 0,011€/m2).

Radnici angažovani na ovim poslovima, istovremeno su angažovani i na čišćenju zelenih površina, čiji je intezitet prikazan tabelom ‘Plana održavanja zelenih površina “.

Dnevna površina čišćenja i broj angažovanih radnika, određuju se na osnovu norme čišćenja od 8000 m2 po radniku /dnevno.

U toku zimskih mjeseci kada je zbog snijega otežano obavljanje ovih poslova, radnici će biti  angažovani na uklanjanju snijega sa trotoarskih površina.

 

2.2. Održavanje zelenih površina

Pod održavanjem zelenih površina podrazumijeva se redovono čišćenje – uklanjanje otpada, košenje i grabljenje travnjaka, orezivanje šiblja ,drveća i žive ograde, okopavanje i prihrana drveća, formiranje cvjetnih rondela, sadnja i njega ruža, održavanje parkovskog mobilijara i uklanjanje suvih i oboljelih stabala.

Značaj zelenih površina na području grada ispoljava se u stvaranju povoljnijih higijensko – sanitarnih uslova (poboljšanju toplotnog režima, prečišćavanju vazduha, povećanju vlažnosti…). Imajući u vidu ove i druge kvalitetne vrijednosti zelenila Programom rada za 2017.g. su planirane i biće realizovane neke od neophodnih mjera koje garantuju uspješan razvoj biljnih vrsta.

 

2.2.1. Plan održavanja zelenih površina

 1. Gradski park – površina 112.652 m2

 

Čišćenje   –  svaki dan 5.400 m2 264 dana 0,011 15.681,60
Mjesečno 112.652 m2 12 mjeseci 0.011 14.870,00
Košenje 112.652 m2 2 puta 0.029 6.533,80
Grabljenje 112.652 m2   2 puta 0,029 6.533,80
Orezivanje šiblja 100 kom.  1 put 5,59 559,00
Orezivanje drveća 65 kom 1 put 23,17 1.506,00
Farbanje klupa-metalne 8 kom 1 put 13,65 109,20
Zidane 44 kom 1 put 6,50 286,20
Farbanje korpi za otpatke 24 kom 1 put 6,50 156,00
UKUPNO 46.235,60

   

 1. Stražica – površina 125.000 m2

 

Čišćenje   –  svaki dan 700 m2 264 dana 0.011 2.032,80
Mjesečno 65.161 m2 12 mjeseci 0,011 8.601,25
Košenje 125.000 m2 2 puta 0.029 7.250,00
Grabljenje 125.000 m2 2 puta 0,029 7.250,00
Orezivanje drveća 55 kom. 1 put 23,17 1.274,00
Orezivanje šiblja 45 kom. 1 put 5,59 251,55
Farbanje klupa 7 kom. 1 put 13,65 95,55
Farbanje korpi za otpatke 7 kom. 1 put 6,50 45,50
UKUPNO       26.800,65

 

 1. Trg Đ.Peruničića – površina 205 m2

 

Čišćenje   –  svaki dan     205 m2 264 dana  0,011           595.55
Košenje     50 m2      5 puta   0,029               9.25
Grabljenje     50 m2      5 puta  0,029               9,25
Okopavanje ruža     20 kom      2 puta   0,96             38,40
Orezivanje ruža   20 kom      2 puta  1,96             78,40
UKUPNO                 730,85

 

 1. Skver M.Peruničića – površina 4.000 m2

 

Čišćenje   –  svaki dan      4.000 m2  264 dana                   0,011     11.616,00
Košenje      4,000 m2      5 puta                   0,029           580,00
Grabljenje      4.000 m2      5 puta                   0,029           580,00
Orezivanje drveća        25 kom      1 put                  23,17           579,25
Orezivanje šiblja        40 kom      1 put                    5,59           223,30
Okopavanje žive ograde         220 m      1 put                    5,21       1.146,20
Orezivanje žive ograde         220 m      2 puta                    5,59       2.459,60
Farbanje klupa        12 kom      1 put                  13,66           163,92
Farbanje korpi za otpatke          6 kom      1 put                    6,51             39,00
UKUPNO           17.387,27

 

 1. Trg »13. Jul« – površina 771 m2

 

Čišćenje   –  svaki dan 771 m2 0.011 264 dana 2.238,99
Košenje 771 m2 0,029 5 puta 111,80
Grabljenje 771 m2 0,029 5 puta 111,80
Orezivanje šiblja 70 kom 5,59 1 put 391,30
Okopavanje šiblja 70 kom 2,58 2 puta 180,60
Farbanje klupa 8 kom 13,65 1 put 109.20
Farbanje korpi za otpatke 8 kom 6,50 1 put 52,00
Okopavanje drveća 40 kom 2,58 1 put 103,20
UKUPNO       3.298,89

 

 1.     Čišćenje korita rijeke Breznice – do ulice K.Petra I

 

Čišćenje 2050 m2        3,50 1 put 7.175,00
UKUPNO       7.175,00

 

 1. Čišćenje korita rijeke Breznice – od ulice K.Petra I do ušća u Ćehotinu

 

Čišćenje  – godišnje 2.000 m2        3,50 1 put 7.000,00
UKUPNO       7.000,00

 

 1. Zelena površina između ul. Omladinske i ul. V.Jakića – površina 2.000 m2

 

Čišćenje  – nedeljno 2.000 m2 0,011 52 sedmice 1.144,00
Košenje 2.000 m2 0,029 2 puta 116,00
Grabljenje 2.000 m2 0,029 2 puta 116,00
UKUPNO       1.376,00

 

 1. Zelena površina ispod PTK-a – površina 900 m2

 

Čišćenje  – nedeljno 900 m2 0.011 52 sedmice 514,00
Košenje 900 m2 0,029 2 puta 52,80
Grabljenje 900 m2 0,029 2 puta 52,80
UKUPNO       619,60

   

 1. Zelena površina – »Vukova česma«  182 m2

 

Čišćenje   –  svaki dan 182 m2 0,011 264 dana 528,53
Košenje 182 m2 0,029 5 puta 26,39
Grabljenje 182 m2 0,029 5 puta 26,39
Farbanje klupa 2 kom 13,66 1 put 27,32
UKUPNO       608,63

 

 1. Zeleno ostrvo u ul. V.Kneževića – površina  49 m2

 

Čišćenje   –  svaki dan 49 m2 0,011 264 dana 143,30
Košenje 49 m2 0,029 5 puta 7,10
Grabljenje 49 m2 0,029 5 puta 7,10
UKUPNO       157,50

 

 1. Zelena površina kod Starog doma zdravlja – površina 885 m2

 

Čišćenje  – nedeljno 885 m2 0,011 52 sedmice 506,22
Košenje 885 m2 0,029 2 puta 51,33
Grabljenje 885 m2 0,029 2 puta 51,33
UKUPNO       608,88

 

 1. Obala rijeke Breznice – površina  5.200 m2

 

Čišćenje  – mjesečno 5.200 m2 0,011 12 puta 686,40
Košenje 5.200 m2 0,029 2 puta 301,60
Grabljenje 5.200 m2 0,029 2 puta 301,60
UKUPNO       1.289,60

 

 1. Zelene površine preko puta Školskog centra – površina 720 m2

 

Čišćenje  – nedeljno 720 m2 0,011 52 sedmice 411,84
Košenje 720 m2 0,029 2 puta 41,76
Grabljenje 720 m2 0,029 2 puta 41,76
Orezivanje drveća 11 kom 23,17 1 put 254,87
UKUPNO       750,23

 

 1. Zelene površine kod Gradske pijace – površina 225 m2

 

Čišćenje   –  svaki dan 225 m2 0,011 264 dana 653,40
Košenje 225 m2 0,029 4 puta 26,10
Grabljenje 225 m2 0,029 4 puta 26,10
UKUPNO       705,60

 

 1. Zelena površina iza RTV PV –  površina  729 m2

 

Čišćenje   –  svaki dan 729 m2 0,011 264 dana 2.117,00
Košenje 729 m2 0,029 3 puta 64,00
Grabljenje 729 m2 0,029 3 puta 64,00
UKUPNO       2.245,00

 

 1.   Zelena površina kod Auto-škole , ulica V.Jakića – površina 502 m2

 

Čišćenje  – nedeljno 502 m2 0,011 52 sedmice 287,14
Košenje 502 m2 0,029 5 puta 72,80
Grabljenje 502 m2 0,029 5 puta 72,80
Orezivanje šiblja 8 kom 5,59 1 put 44,72
UKUPNO       477,46

 

 1. Zelena površina ispod zgrade Solidarnosti –  površina 1.260 m2

 

Čišćenje  – nedeljno 1.260 m2 0,011 52 sedmice 720,72
Košenje 1.260 m2 0,029 3 puta 109,62
Grabljenje 1.260 m2 0,029 3 puta 109,62
UKUPNO       939,96

 

 1.   Čišćenje potoka »Vodenički jaz« u Gradskom parku    – površina  190 m2

 

Čišćenje i košenje 190 m2 3,50 1 put 665,00
UKUPNO       665,00

 

 1. Zelena površina u stambenom bloku Kupusište    –  površina 2200 m2

 

Čišćenje  – nedeljno 2.200 m2 0,011 52 sedmice 1.258,40
Košenje 2.200 m2 0,029 2 puta 127,60
Grabljenje 2.200 m2 0,029 2 puta 127,60
UKUPNO       1.513,60

 

 1. Zelena površina ispod Gagovića imanja – površina 3200 m2

 

Čišćenje  – nedeljno 3.200 m2 0,011 52 sedmice 1.830,40
Košenje 3.200 m2 0,029 2 puta 185,60
Grabljenje 3.200 m2 0,029 2 puta 185,60
UKUPNO       2.201,60

 

 1. Zelena površina kod Krstate kasarne – površina 400 m2

 

Čišćenje  – nedeljno 400 m2 0,011 52 sedmice 228,80
Košenje 400 m2 0,029 3 puta 34,80
Grabljenje 400 m2 0,029 3 puta 34,80
UKUPNO       298,40

       

 1. Zelena površina u stambenom bloku  GM – površina  2000 m2

 

Čišćenje  – nedeljno 2.000 m2 0,011 52 sedmice 1.114,00
Košenje 2.000 m2 0,029 2 puta 116,00
Grabljenje 2.000 m2 0,029 2 puta 116,00
UKUPNO       1.346,00

   

 1. Zelena površina – raskrsnica ul. Volođina i ul. M.Miljanova – površina 250 m2

 

Čišćenje  – mjesečno 250 m2 0,011 12 puta 33,00
Košenje 250 m2 0,029 3 puta 21,75
Grabljenje 250 m2 0,029 3 puta 21,75
UKUPNO       76,50

 

 1. Zelena površina u naselju »C« – površina 14.000 m2

 

Čišćenje  – mjesečno 14.000 m2 0,011 12 puta 1.848,00
Košenje 14.000 m2 0,029 2 puta 812,00
Grabljenje 14.000 m2 0,029 2 puta 812,00
UKUPNO       3.472,00

 

 1.   Zelena površina ispod Apoteke R.Vukotić – površina 100 m2

 

Čišćenje  – nedeljno 100 m2 0,011 52 sedmice 57,20
Košenje 100 m2 0,029 4 puta 11,60
Grabljenje 100 m2 0,029 4 puta 11,60
UKUPNO       155,71

 

 1.   27. Zelena površina iza solitera ul. M.Peruničića – 1.818m2

 

Čišćenje  – nedeljno 1.818 m2 0,011 52 sedmice 1.039,00
Košenje 1.818 m2 0,029 2 puta 105,44
Grabljenje 1.181 m2 0,029 2 puta 105,44
UKUPNO       1.249,88

 

 1. Putni pojas u ul. V.Jugoslavije – površina 465 m2

 

Čišćenje  – nedeljno 465 m2 0,011 52 sedmice 266,00
Košenje 465 m2 0,029 3 puta 40,50
Grabljenje 465 m2 0,029 3 puta 40,50
UKUPNO       347,00

 

 1. Putni pojas kod O.Š. «B.Buha« -330m2

 

Čišćenje  – nedeljno 330 m2 0,011 52 sedmice 189,00
Košenje 330 m2 0,029 3 puta 29,00
Grabljenje 330 m2 0,029 3 puta 29,00
UKUPNO       247,00

 

     30 Čišćenje korita Zlodola

Čišćenje 525 m2 3,50 1 put 1.837,50
UKUPNO       1.837,50

 

 1. Drvoredi –zelene površine

 

Čišćenje  – nedeljno 2.829 m2 0,011 52 sedmice 1.618,20
Okopavanje 549 kom 2,58 1 put 1.416,00
Orezivanje 68 kom 23,17 1 put 1.575,56
UKUPNO       4.609,76

 

 1. Farbanje cvjetnih žardinjera

 

Farbanje cvjetnih žardinje. 15  kom. 13,16 1 put 197,40
UKUPNO       197,40

 

 1. Uklanjanje  otpada

 

Uklanjanje otpada 1.000 m3 20,00 1 put 20.000,00
UKUPNO       20.000,00

 

 1.   Sadnja sezonskog cvijeća

 

Sadnja sezonskog cvijeća 3.000 kom. 1,00 1 put 3.000,00
UKUPNO       3.000,00

 

 1. Zelena površina uz putni pojas u ulicama: Peđe Leovca, Hamdije Šahimpašića, Aleksandra Vukovića Vuka, N.Revolucije od mosta na Ćehotini do ulaza u Vektru, Put solidarnosti

 

Košenje – godišnje 12.000 m2 0,029 1 put 348,00
Grabljenje – godišnje 12.000 m2 0,029 1 put 348,00
UKUPNO       696,00

 

 1. Zelena površina – Dolovi II

 

Čišćenje – mjesečno 5.500 m2 0,011 12 puta 726,00
Košenje – godišnje 2.000 m2 0,029 1 put 58,00
Grabljenje – godišnje 2.000 m2 0,029 1 put 58,00
UKUPNO       842,00

 

 1. Zelena površina u Vojnom logoru kod Akademskog centra

 

Košenje – godišnje 20.000 m2 0,029 1 put 580,00
Grabljenje – godišnje 20.000 m2 0,029 1 put 580,00
UKUPNO       1.160,00

 

 1. Zelena površina, ul. Durutovićka

 

Čišćenje – mjesečno 5.000 m2 0,011 12 puta 660,00
Košenje – godišnje 2.000 m2 0,029 1 put 58,00
Grabljenje – godišnje 2.000 m2 0,029 1 put 58,00
UKUPNO       776,00

 

 1. Zelena površina uz putni pojas Vodice – Vidikovac

 

Čišćenje – mjesečno 3.000 m2 0,011 12 puta 396,00
Košenje – godišnje 4.000 m2 0,029 1 put 116,00
Grabljenje – godišnje 4.000 m2 0,029 1 put 116,00
UKUPNO       628,00

 

Ukupna potrebna sredstva za planirani obim posla na pozicijama od 1-39 iznosi 163.726,07€.

 

Broj radnika i vrijeme koje je potrebno za obavljenje poslova košenja zelenih površina, grabljenje kao i utovar pokošene trave, određuju se na osnovu sledećih normi:

 • Mašinsko košenje – 3000 m2 / 8h ;
 • Ručno košenje – 1000 m2 / 8h ;
 • Grabljenje pokošene trave – 1000 m2/ 8h ;
 • Utovar pokošene trave – 1000 m2/ 8h .

Zbog mješovitog, ručnog i mašinskog košenja i često lošeg terena za košenje, za obračun se  uzima prosječna norma za košenje od 2000 m2/8h.

VRSTA POSLA NORMA ZA 8h BROJ  RADNIKA POTREBAN BROJ DANA
Košenje 2000 m2 6 radnika  58 dana
Grabljenje 1000 m2 6 radnika 115 dana
Utovar 1000 m2 4 radnika 173 dana

Iz priložene tabele se može zaključiti da je na grabljenju zelenih površina potrebno povećati broj radnika,  a poseban problem je kod utovara pokošene trave.

Osim ovih poslova, radnici će biti angažovani na :

 • proređivanju i orezivanju šiblja, orezivanju žive ograde,
 • izdizanju i formiranju krošnji kod  drvorednih sadnica,
 • orezivanju preraslih grana na stablima koja ugrožavaju okolne objekte, vazdušne električne  vodove ili ometaju normalno odvijanje saobraćaja,
 • uklanjanju trulih stabala i stabala sklonih padu,
 • intervenciji nakon elementarnih nepogoda,
 • uklanjanju polomljenih grana i oborenih stabala,
 • orezivanju i uklanjanju stabala uz angažovanje dizalice,
 • čišćenju korita rijeke Breznice i Zlodola,
 • sadnji  i zalivanju sezonskog cvijeća,
 • farbanju i održavanju parkovskih klupa, žardinjera i korpi za sitni otpad  i sl.

Planom održavanja za 2017.godinu obuhvaćene su zelene površine koje ova RJ redovno održava. Intenzitet radova često zavisi od vremenskih uslova i može se desiti  da se dio planiranih poslova ne izvrši. Smanjeni obim poslova se nadoknađuje radovima po nalogu resornog Sekretarijata i Komunalne policije.

Vanredni poslovi koji se obavljaju po nalogu resornog Sekretarijata:

 • Košenje i uklanjanje pokošene trave:
 • Putni pojas ul. Prijepoljska, ul. N.Revolucije, ul.H.Šahimpašića, ul. P.Leovca u širini od 2m,
 • Dio dvorišta kasarne i dvorište Akademskog centra,
 • Zelena površina kod Vatrogasnog doma,
 • Zelena površina iza zgrade u ul. M. Peruničića,
 • Zelena površina u ul. P.Krezovića,
 • Zelena površina kod Buvlje pijace,
 • Zelena površina u ul. Z.Ćinare (Socijalna zgrada),
 • Putni pojas do Vidikovca,
 • Putni pojas ul. Volođina, ul. Vardarska, ul. Podgorička, ul. Vučedolska, ul. IV Sandzačke , ul.

S. J. Vukotića, ul. I. Milutinovića, ul. D. Obradovića, ul. 29. Novembra, ul.U. Ružičića, ul. S.Aljkovića, ul. Oslobođenja, ul. Ibarska, ul. RVI,

 • Zelena površina kod Kamenog mosta, kod zgrade Osnovnog suda, kod uprave DOO“Vodovoda“, kod gradske kotlarnice,
 • Zelena površina kod Bezistana i dvorište Bezistana,
 • Zeleno ostrvo u ul. RVI.
 • Čišćenje kanala u ul. Volođina,
 • Nastaviće se kontinuitet radova na čišćenju korita rijeke Breznice,
 • Ručno čišćenje ulica u naselju Dolovi II.

Navedene površine će se fakturisati na osnovu podataka dobijenih iz Katastra.

Oprema za održavanje zelenih površina sa kojom raspolaže ova RJ je sledeća :

 • Motorna testera                         7 kom.
 • Kosačica IMT-407                                    2 kom.
 • Kosačica parkovska             2 kom.
 • Teleskop – motorna testera               2 kom.
 • Leđna kosačica – trimer                        7 kom.
 • Motokultivator IMT sa prikolicom                  1 kom.
 • Traktor – 539 sa prikolicom                      2 kom.
 • Motokultivator sa plugom                       1 kom.
 • Samohodna freza               1 kom.
 • Traktorska freza                        1 kom.
 • Duvaljka za lišće             2 kom.
 • Usisivač za lišće                       1 kom.
 • Iverač granja                         1 kom.
 • Balirka za sijeno                              1 kom.
 • Cistijerna za vodu 3200l                       1 kom.
 • Motorna testera za živu ogradu                       2 kom.
 • Valjak za travnjake – traktorski i ručni 2 kom.

 

U 2017.god. nastaviće se sa realizacijom “Programa gazdovanja šumama urbane zone grada Pljevalja”. U toku su radovi na proredi i sanitarnoj sječi u odjelima “Vodice”  br.8, “Bogiševac” br.4. i Vojna fabrika “Ravni” br. 6. Cilj ovog Programa je da se u narednom periodu planiranom njegom, šume urbane zone prevedu u park-šume koje će se koristiti za aktivnu i pasivnu rekreaciju građana.

U cilju podizanja kvaliteta usluga ove RJ, u skladu sa Odlukom o komunalnom uređenju grada i resornim Sekretarijatom, potrebno je obezbjediti dodatna sredstva:

 1. Sadnja sadnica ( dopunska i zamjena za oštećene i polomljene sadnice),
 2. Obnavljanje oštećenih i uništenih manjih travnih površina,
 3. Ozelenjavanje prilaznih puteva (kao važan  činilac u povećanju estetskih vrijednosti okoline ),
 4. Popravka dječijih igrališta – Gradski park, kod Zračka nade, Kupusište,
 5. Izgradnja novih dječijih igrališta – kod OŠ na Gukama, kod OŠ “Boško Buha”, naselje iza Pošte, Potrlica, Gagovića imanje, GM-ovi i sl.,
 6. Nabavka korpi za sitni otpad – 80 kom.,
 7. Nabavka parkovskih klupa,
 8. Izgradnja trim-staze na Stražici – širine do 1,60m sa ivičnjacima i malč-podlogom od borove kore.

 

2.3. Pranje ulica, trgova i trotoara

Pranje ulica, trgova i trotoara vrši se sa dvije auto-cisterne kapaciteta 8 m3 u periodu od 7 mjeseci (april – oktobar) i sprovodi se od 22h. Ovim  Programom predviđeni fizički obim pranja iznosi 3.222.200 m2 (0,03€/m2), što odgovara finansijskim sredstvima u iznosu od 96.666,00 €.

Pranje će se obavljati i tokom ostalih mjeseci zavisno od vremenskih prilika a po nalogu nadležnog Sekretarijata. Sve ulice u gradu su predviđene da se peru jednom  nedeljno, osim određenog broja ulica koje će se prati petnaestodnevno.

Programom nije predviđeno pranje strmih i uskih ulica u koje nije moguće ući sa auto- cisternama i obaviti ovu vrstu posla. Takođe, neće se prati  ulice u kojima ne postoje odvodi za atmosfersku kanalizaciju, a njihova pozicija, nagib  i sl. mogli bi dovesti do mogućeg plavljenja i nanošenja  štete u dvorištima koja se nalaze u neposrednoj blizini tih ulica.

Programom je planirano pranje sledećih ulica u gradu:

Dan Ulica Napomena
PONEDELJAK 20. novembra nedeljno
37. divizije
Dr Borisava Džuverovića
Banijska
Blaža Jovanovića
Prote Milana Krezovića
Mirka Pejatovića
Zlatiboraska
Prof. Dr. Jovana Petrića
Lovćenska
Marka Miljanova
Ivana Milutinovića
Miša Cvetkovića
II proleterske brigade ½
Baja Mirkovića ½
Vojske Jugoslavije ½
Drvarska ½
Ratnih vojnih invalida petnaestodnevno

 

Joka Kneževića
Sretena Tošića
Prijepoljska
5 Učitelja
Velimira Kneževića
Potrlička
Tvrdaš
Stara vaga
 

UTORAK

 

Velimira Jakića  

nedeljno

Miloša Tošića
Miloša Kneževića
Kralja Petra I
Tršova
Boljanićka
Užička
SRIJEDA Glasinačka  nedeljno
Principova
Vuka Kneževića
Vuka Karadžića
Trg Patrijarha Varnave
Avalska
Boška Buhe
1. decembra
Boračka
Skopljanska
Meše Selimovića
II  proleterske brigade ½
Omer bega Bajrovića
Uroša Ružičića
Baja Mirkovića ½
Vlatka Samardžića
ČETVRTAK III sandžačke brigade nedeljno
Skerlićeva
Nikole Pašića
Mehmeda Zekerijaha Zekija Ćinare
Rudarska
Narodne revolucije
Drvarska ½
Njegoševa
Dušana Obradovića
Nemanjića
Dr. Sava Dimitrijevića
Sutjeska
Bihaćka
Salka Aljkovića
Mila Peruničića
Vase Čarapića
Stevana Samardžića  

petnaestodnevno

Manastirska
 

 

 

PETAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETAK

Omladinska
nedeljno
Pavla Bulatovića
Voja Đenisijevića
Tanasija Pejatovića
Volođina
Ive Lole Ribara  

petnaestodnevno

Žabljačka
Podgorička
Mojkovačka
Božidara  Žugića
Save  Kovačevića
Serdara Janka Vukotića
Vojske Jugoslavije ½
Kupusište
Gagovića imanje
Obilićeva
Skadarska
Oslobođenja

 

2.4 Čišćenje javnih površina od snijega i leda

Ovim programom definisane su aktivnosti koje DOO ‘’Čistoća’’ preduzima u zimskom periodu, sa ciljem obezbeđenja prohodnosti i bezbednog saobraćaja na području grada. Te aktivnosti su:

 1. Čišćenje kolovoza, trotoara i drugih javnih površina od snijega mašinskim putem (0,065€/m3)
 2. Posipanje soli po saobraćajnicama kojima se kreću vozila javnog i putničkog saobraćaja

(traktor – 15,00€/h;  šmit – 42,00€/h)

 1. Ručno čišćenje trotoara i drugih javnih površina od snijega i leda (0,065€/m2)
 2. Odvoženje snijega sa javnih površina (po nalogu Sekretarijata).
 3. Dežurstva zimske službe u cilju što blagovremenijeg djelovanja.

 

Intenzitet posipanja soli i čišćenje obavljaće se po potrebi ovisno od vremenskih uslova. U vrijeme intenzivnih snježnih padavina i niskih temperatura preduzeće se mjere blagovremenog posipanja soli ili kamenog agregata kako bi se obezbijedila prohodnost i bezbjedan saobraćaj. Ručno čišćenje od snijega vršiće se na dijelu trgova i trotoara, a to su:

 • dio trotoara u ulici K.Petra (800 m2),
 • dio trotoara u ulici Tršovoj (150 m2),
 • trotoar u ulici Lovćenskoj (200 m2),
 • dio trotoara u ulici M.Peruničića (300 m2),
 • staze u parkovima (5.400 m2),
 • trgovi 13. Juli i Đ.Peruničića (650 m2),
 • Skver M.Peruničića (250 m2).

Sakupljanje i odvoz snijega vršiće se samo po nalogu nadležnog Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i vode.

Program čišćenja javnih površina od snijega i leda sadrži:

 • Spisak gradskih saobraćajnica sa redom prioriteta po kome se obavlja uklanjanje snijega i leda sa tih površina i posipanje soli u cilju sprečavanja stvaranja poledice.
 • Broj, vrsta mehaničkih sredstava i njihovu namjenu – korišćenje.
 • Saradnja sa drugim privrednim subjektima.
 • Potrebna finansijska sredstva za sprovođenje programa.

 

Spisak saobraćajnica sa redom prioriteta na poslovima čišćenja od snijega i posipanja soli

 Zbog činjenice da nije moguće istovremeno djelovati na čitavom dijelu grada, a rukovodeći se značajem pojedinih gradskih saobraćajnica u smislu potrebe za nesmetan saobraćaj sve aktivnosti na ovim poslovima su klasifikovane u tri grupe prioriteta:

PRVA GRUPA

 U prvu grupu prioriteta na poslovima održavanja saobraćajnica u gradu u zimskom periodu spadaju ulice u kojima se nalaze zdravstvene i dječije ustanove, škole i pravci kojima se vrši javni gradski saobraćaj i stajališta na tim pravcima i dr. To su:

 1. Narodne Revolucije                                                              Tršova
 2. Kralja Petra I                                              Boška Buhe
 3. Nikole Pašića                                                    Voja Đenisijevićića
 4. Lovćenska                                                  20. novembra
 5. Ivana Milutinovića                                                           Blaža Jovanovića
 6. Uroša Ružičića                                             Mila Peruničića
 7. Njegoševa                                                1. decembra
 8. Boračka                                                Putni pravac prema gradskom groblju „Ravni“
 9. Meše Selimovića                                                  Volođina
 10. II proleterske brigade                                       Oslobođenja
 11. Vuka Kneževića                                                     III Sandžačke brigade
 12. Dr.Sava Dimitrijevića

 

DRUGA GRUPA

 U drugu grupu prioriteta spadaju ulice koje nisu obuhvaćene u prvoj grupi prioriteta a povezuju naseljenije gradske dijelove. To su:

 1. Ratnih vojnih invalida
 2. Prijepoljska
 3. Miloša Tošića
 4. Skerlićeva
 5. Tanasija Pejatovića
 6. Mirka Pejatovića
 7. Avalska
 8. Milke Bajić – Poderegin
 9. Sutjeska
 10. Nemanjića
 11. Baja Mirkovića
 12. Dušana Obradovića
 13. Kupusište
 14. Gagovića imanje
 15. Save Kovačevića
 16. Vojske Jugoslavije
 17. Zlatiborska
 18. divizije

 

TREĆA GRUPA

 U treću grupu prioriteta spadaju one ulice koje nisu obuhvaćene prethodnim prioritetima, a moguće ih je održavati obzirom na širinu kolovoza. To su:

 1. Glasinačka
 2. Principova
 3. IV sandžačke brigade
 4. Banijska
 5. Pavla Bulatovića
 6. Put prema motelu „Vodice“
 7. Bihaćka
 8. Skopljanska
 9. Omer bega Bajrovića
 1. Miše Cvetkovića
 2. Stevana Samardžića
 3. Manastirska
 4. Put za manastir „Sveta Trojica“
 5. Mojkovačka
 6. Durmitorska
 7. Joka Kneževića
 8. Sretena Tošića
 9. Stara vaga
 10. Plužinska
 11. Bjelopoljska
 1. Tvrdaš
 2. Potrlička
 3. Borovička
 4. 5 učitelja
 5. Velimira Kneževića
 6. Kosanička
 7. Serdara Janka Vukotića
 8. Đurđevdanska
 9. Sloba Dragaševića
 10. Božidara Žugića
 11. Budvanska
 12. Kotorska
 13. Kolašinska
 14. Balkanska
 15. Ostroška
 16. Zetska
 17. Višegradska
 18. Šavnička

 

Po nalogu Sekretarijata za stambeno komunalne poslove od zimske sezone 2013-2014.god.  Društvu su na zimsko održavanje povjereni sledeći putni pravci:

 • dio puta prema Kalušićima koji vodi kroz Pliješ (iznad rudničke separacije),
 • put prema vodovodu Pliješ,
 • stari put prema Romskom naselju,
 • put do Krejinog vrela,
 • hidrofor Breznica,
 • groblje u Potrlici.

Površina saobraćajnica i puteva koje DOO ’’Čistoća’’ održava u zimskom periodu iznosi oko 200.000 m2.

 • Mehanizacija za zimsku službu sa kojom raspolaže DOO „Čistoća“

DOO „Čistoća“ za poslove čišćenja javnih površina od snijega i leda posjeduje:

 1. Dva vozila tipa UNIMOG 406,
 2. Kombinovanu mašinu utovarivač-rovokopač,
 3. Traktor AGROMAŠ 50TK sa priključkom za posipanje soli.

 

Vozilo UNIMOG je višenamjensko specijalno vozilo za čišćenje ulica i raskrsnica i posipanje soli.

Kombinovana mašina je zglobnog tipa tako da ima dobre manevarske mogućnosti pa se može koristiti i za čišćenje snijega.

Traktor AGROMAŠ koristi se za čišćenje uskih ulica koje se ne mogu čistiti ostalom mehanizacijom.

 • Saradnja sa ostalim privrednim subjektima

Kako je posao čišćenja javnih površina od snijega i leda jako složen i ne zavisi samo od rada ovog Društva neophodna je pomoć i saradnja drugih nadležnih službi:

 • Sekretarijata za komunalno stambene poslove saobraćaj i vode ;
 • MUP-a ( saobraćajna policija) ;
 • Komunalne policije i
 • Privrednih subjekata u gradu koji su opremljeni odgovarajućom mehanizacijom.

 

Potrebna finansijska sredstva

Svi poslovi čišćenja javnih površina od snijega i leda u vrijeme zimske sezone finansiraju se iz Budžeta, tako da sam kvalitet i kvantitet ovih poslova značajno zavisi od blagovremene nabavke soli, frakcije, i planiranih dodatnih finansijskih izdvajanja iz Budžeta, za slučaj vanrednih dešavanja

Na osnovu iskustva iz predhodnih godina D.O.O “Čistoća” za predstojeću zimsku sezonu planira potrošnju od 150 – 200 t soli.

 

2.5. Održavanje korpi za sitni otpad

U gradskom parku i trgovima postavljeno je 60 korpi za sitni otpad. Postojeće korpe se farbaju i popravljaju po potrebi. Pražnjenje korpi za sitni otpad vrši se svakodnevno.

 
2.6. Čišćenje korita Zlodola i Breznice
Čišćenje i održavanje korita Zlodola i Breznice urađeno je kvalitetno tokom 2016.god., ali je potrebno nastaviti njihovo održavanje istim kontinuitetom i u 2017.god.

2.7. Održavanje javne rasvjete
Svi poslovi javne rasvjete finansiraju se iz Budžeta Opštine Pljevlja. Planirana budžetska sredstva za ove poslove za 2017. godinu iznose 32.000,00 €.

Poslove održavanja javne rasvjete obavljaju 4 radnika – KV električara, a obim, vrstu radova i njihovo angažovanje svakodnevno će odrediti i pratiti nadležna služba DOO “Čistoća” uz saglasnost i nadzor organa Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i vode.

Osim poslova održavanja javne rasvjete u gradu D.O.O “Čistoća” će u dogovoru sa nadležnim Sekretarijatom održavati javnu rasvjetu i u naseljima Gradac, Šula i Odžak.

Poslovi održavanja javne rasvjete iz godine u godinu su sve obimniji zbog tendencije proširenja kapaciteta ove usluge. U cilju postizanja boljeg kvaliteta i smanjenja troškova na ovim uslugama potrebno je u narednom periodu razmotriti mogućnost uvođenja novih tehnologija iz ove sfere kao i obezbjediti projektnu dokumentaciju postojećeg sistema koja nedostaje.

POSLOVI DRUŠTVA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA OPŠTINE PLJEVLJA U 2017.GOD.

 

Vrsta radova

 

 

Prihod

 

Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada 77.704,00 €
Ručno čišćenje ulica u gradu 82.896,38 €
Održavanje zelenih površina          163.726,07 €
Pranje ulica i trotoara 96.666,00 €
Čišćenje ulica od snijega 10.000,00 €
Posipanje soli po ulicama 15.000,00 €
Dežurni rad u zimskom periodu   2.007,55 €
Održavanje javne rasvjete 32.000,00 €
Nabavka soli za ulice 12.000,00 €
 

UKUPNO

     

492.000,00 €