RJ “za uređivanje i čišćenje javnih površina”

RJ “za uređivanje i čišćenje javnih površina” obavljaće sledeće aktivnosti:

 • Čišćenje ulica, trotoara i trgova u gradu,
 • Održavanje javnih zelenih površina,
 • Pranje ulica,
 • Zimsko održavanje ulica,
 • Plastenička proizvodnja i prodaja,
 • Održavanje parkovskog mobilijara,
 • Izgradnja zelenih površina,
 • Uvoz sadnog materijala,
 • Orezivanje i uklanjanje stabala po rešenju Komunalne policije,
 • Vršenje usluga prema trećim licima na teritoriji opštine,
 • Čišćenje korita rijeke Breznice i korita Zlodola.

Ova RJ će u okviru DOO “Čistoća“ u 2017.godini obavljati poslove koji se finansiraju iz budžeta Opštine Pljevlja po utvrdjenom programu.

2.1. Ručno čišćenja ulica u gradu

Pod ručnim čišćenjem ulica podrazumijeva se uklanjanje sitnog otpada, suvog lišća i drugog materijala sa trotoara i saobraćajnica, kao i uklanjanje korova i trave sa ivičnjaka i to mehaničkim ili hemijskim putem.

Programom je planirano čišćenje sledećih ulica u gradu:

svakodnevno čišćenje (fakturiše se 50%)
ul.Kralja Petra I11.450 m2
ul.Tršova2.600 m2
ul.Nikole Pašića1.500 m2
15.550 m2-50%= 7.775 m2

 

 • svake druge sedmice
PONEDELJAK   IPONEDELJAK  II
 Sutjeska1000 m2I  decembra2400 m2
 Breznička1000 m2Glasinačka600 m2
Mila Peruničića (hodnici)600 m2Principova550 m2
Dvorište Ab820 m2Boška Buhe1050 m2
Mila Peruničića1 050 m2Boljanjićka1500 m2
Bihaćka500 m2Ive Lole Ribara1750 m2
Omer bega Bajrovića500 m237. divizije3100 m2
Vuka Kneževića4000 m2 10950 m2
Banijska500 m2  
Ratnih vojnih invalida600 m2  
 10570 m2  

 

UTORAK  IUTORAK  II
Ivana Milutinovića4600 m2Miloša Tošića1880 m2
Dušana Obradovića500 m2Velimira Jakića2600 m2
Sarajevska    1000 m2Tršova – Ekspres1200 m2
Stevana Samardžića1000 m2Prijepoljska2600 m2
Manastirska1000 m2Hercegovačka300 m2
Nemanjića500 m2Karađorđeva400 m2
Avalska1200 m2Užička200 m2
20. novembra1800 m2IV sandžačke brigade1500 m2
 10600 m2 10680 m2

 

SRIJEDA  ISRIJEDA  II
Lovćenska3400 m2Narodne revolucije7000 m2
Zlatiborska1200 m2Beogradska1750 m2
Drvarska1400 m2Skerlićeva620 m2
Miše Cvetkovića1500 m2Žabljačka1000 m2
Iva Andrića600 m2  
Vojske Jugoslavije1160 m2  
Istarska1000 m2  
Iza Eltinga1000 m2  
 11260 m2 10370 m2

 

ČETVRTAK  IČETVRTAK  II
III  sandžačke brigade1200 m2Mojkovačka650 m2
Volođina4500 m2Marka Miljanova2220 m2
Oslobođenja6000 m2Serdara Janka Vukotića2500 m2
  Gotovuška600 m2
  Bobovska2000 m2
  Durmitorska1000 m2
  Osmana Đikića500 m2
  Kozaračka600 m2
  Premćanska650 m2
 11700 m2 10720 m2

 

PETAK  IPETAK  II
Baja Mirkovića1470 m2Tanasija Pejatovića2500 m2
Njegoševa2700 m2Mirka Pejatovića1440 m2
Salka Aljkovića1000 m2Omladinska3000 m2
Vardarska2000 m2Gagovića imanje2500 m2
Meše Selimovića2000 m2Podgorička2500 m2
Kupusište1400 m2  
 10570 m2 11940 m2

 

v   ponedeljkom, srijedom i petkom – u toku školske godine
   II proleterske brigade1450 m2
   Vase Čarapića1000 m2
   Vuka Karadžića2500 m2
   Prote Milana Krezovića1500 m2
   Boška Buhe1050 m2
   Voja Đenisijevića2100 m2
   Boračka2400 m2
   29. novembra1200 m2
   Narodne revolucije (Zekerijaha Zekija Ćinare i Rudarska )2500 m2
              15700 m2 x 3 =  47100 m2               
 • mjesečno
 Đurđevdanska                                                                    900 m2

» svakodnevno                                                      7.775m2 x 365dana =  2.837.875 m2

» svake druge sedmice                             54.680m2 x 52sedm. =   2.843.360 m2

» ponedeljkom, srijedom i petkom           47.100m2 x 40sedm.=   1.844.000 m2

» mjesečno                                                     900m2 x 12mj.    =        10.800 m2

        ukupno                                                                                       7.536.035 m2

 

Ukupna površina ulica i  trotoara koja je planirana za čišćenje u 2017.god. je:

7.536.035m2 odnosno 82.896,38€ ( 0,011€/m2).

Radnici angažovani na ovim poslovima, istovremeno su angažovani i na čišćenju zelenih površina, čiji je intezitet prikazan tabelom ‘Plana održavanja zelenih površina “.

Dnevna površina čišćenja i broj angažovanih radnika, određuju se na osnovu norme čišćenja od 8000 m2 po radniku /dnevno.

U toku zimskih mjeseci kada je zbog snijega otežano obavljanje ovih poslova, radnici će biti  angažovani na uklanjanju snijega sa trotoarskih površina.

 

2.2. Održavanje zelenih površina

Pod održavanjem zelenih površina podrazumijeva se redovono čišćenje – uklanjanje otpada, košenje i grabljenje travnjaka, orezivanje šiblja ,drveća i žive ograde, okopavanje i prihrana drveća, formiranje cvjetnih rondela, sadnja i njega ruža, održavanje parkovskog mobilijara i uklanjanje suvih i oboljelih stabala.

Značaj zelenih površina na području grada ispoljava se u stvaranju povoljnijih higijensko – sanitarnih uslova (poboljšanju toplotnog režima, prečišćavanju vazduha, povećanju vlažnosti…). Imajući u vidu ove i druge kvalitetne vrijednosti zelenila Programom rada za 2017.g. su planirane i biće realizovane neke od neophodnih mjera koje garantuju uspješan razvoj biljnih vrsta.

 

2.2.1. Plan održavanja zelenih površina

 1. Gradski park – površina 112.652 m2

 

Čišćenje   –  svaki dan5.400 m2264 dana0,01115.681,60
Mjesečno112.652 m212 mjeseci0.01114.870,00
Košenje112.652 m22 puta0.0296.533,80
Grabljenje112.652 m2  2 puta0,0296.533,80
Orezivanje šiblja100 kom. 1 put5,59559,00
Orezivanje drveća65 kom1 put23,171.506,00
Farbanje klupa-metalne8 kom1 put13,65109,20
Zidane44 kom1 put6,50286,20
Farbanje korpi za otpatke24 kom1 put6,50156,00
UKUPNO46.235,60

   

 1. Stražica – površina 125.000 m2

 

Čišćenje   –  svaki dan700 m2264 dana0.0112.032,80
Mjesečno65.161 m212 mjeseci0,0118.601,25
Košenje125.000 m22 puta0.0297.250,00
Grabljenje125.000 m22 puta0,0297.250,00
Orezivanje drveća55 kom.1 put23,171.274,00
Orezivanje šiblja45 kom.1 put5,59251,55
Farbanje klupa7 kom.1 put13,6595,55
Farbanje korpi za otpatke7 kom.1 put6,5045,50
UKUPNO   26.800,65

 

 1. Trg Đ.Peruničića – površina 205 m2

 

Čišćenje   –  svaki dan    205 m2264 dana 0,011          595.55
Košenje    50 m2     5 puta  0,029              9.25
Grabljenje    50 m2     5 puta 0,029              9,25
Okopavanje ruža    20 kom     2 puta  0,96            38,40
Orezivanje ruža  20 kom     2 puta 1,96            78,40
UKUPNO             730,85

 

 1. Skver M.Peruničića – površina 4.000 m2

 

Čišćenje   –  svaki dan     4.000 m2 264 dana                  0,011    11.616,00
Košenje     4,000 m2     5 puta                  0,029          580,00
Grabljenje     4.000 m2     5 puta                  0,029          580,00
Orezivanje drveća       25 kom     1 put                 23,17          579,25
Orezivanje šiblja       40 kom     1 put                   5,59          223,30
Okopavanje žive ograde        220 m     1 put                   5,21      1.146,20
Orezivanje žive ograde        220 m     2 puta                   5,59      2.459,60
Farbanje klupa       12 kom     1 put                 13,66          163,92
Farbanje korpi za otpatke         6 kom     1 put                   6,51            39,00
UKUPNO       17.387,27

 

 1. Trg »13. Jul« – površina 771 m2

 

Čišćenje   –  svaki dan771 m20.011264 dana2.238,99
Košenje771 m20,0295 puta111,80
Grabljenje771 m20,0295 puta111,80
Orezivanje šiblja70 kom5,591 put391,30
Okopavanje šiblja70 kom2,582 puta180,60
Farbanje klupa8 kom13,651 put109.20
Farbanje korpi za otpatke8 kom6,501 put52,00
Okopavanje drveća40 kom2,581 put103,20
UKUPNO   3.298,89

 

 1.     Čišćenje korita rijeke Breznice – do ulice K.Petra I

 

Čišćenje2050 m2       3,501 put7.175,00
UKUPNO   7.175,00

 

 1. Čišćenje korita rijeke Breznice – od ulice K.Petra I do ušća u Ćehotinu

 

Čišćenje  – godišnje2.000 m2       3,501 put7.000,00
UKUPNO   7.000,00

 

 1. Zelena površina između ul. Omladinske i ul. V.Jakića – površina 2.000 m2

 

Čišćenje  – nedeljno2.000 m20,01152 sedmice1.144,00
Košenje2.000 m20,0292 puta116,00
Grabljenje2.000 m20,0292 puta116,00
UKUPNO   1.376,00

 

 1. Zelena površina ispod PTK-a – površina 900 m2

 

Čišćenje  – nedeljno900 m20.01152 sedmice514,00
Košenje900 m20,0292 puta52,80
Grabljenje900 m20,0292 puta52,80
UKUPNO   619,60

   

 1. Zelena površina – »Vukova česma«  182 m2

 

Čišćenje   –  svaki dan182 m20,011264 dana528,53
Košenje182 m20,0295 puta26,39
Grabljenje182 m20,0295 puta26,39
Farbanje klupa2 kom13,661 put27,32
UKUPNO   608,63

 

 1. Zeleno ostrvo u ul. V.Kneževića – površina  49 m2

 

Čišćenje   –  svaki dan49 m20,011264 dana143,30
Košenje49 m20,0295 puta7,10
Grabljenje49 m20,0295 puta7,10
UKUPNO   157,50

 

 1. Zelena površina kod Starog doma zdravlja – površina 885 m2

 

Čišćenje  – nedeljno885 m20,01152 sedmice506,22
Košenje885 m20,0292 puta51,33
Grabljenje885 m20,0292 puta51,33
UKUPNO   608,88

 

 1. Obala rijeke Breznice – površina  5.200 m2

 

Čišćenje  – mjesečno5.200 m20,01112 puta686,40
Košenje5.200 m20,0292 puta301,60
Grabljenje5.200 m20,0292 puta301,60
UKUPNO   1.289,60

 

 1. Zelene površine preko puta Školskog centra – površina 720 m2

 

Čišćenje  – nedeljno720 m20,01152 sedmice411,84
Košenje720 m20,0292 puta41,76
Grabljenje720 m20,0292 puta41,76
Orezivanje drveća11 kom23,171 put254,87
UKUPNO   750,23

 

 1. Zelene površine kod Gradske pijace – površina 225 m2

 

Čišćenje   –  svaki dan225 m20,011264 dana653,40
Košenje225 m20,0294 puta26,10
Grabljenje225 m20,0294 puta26,10
UKUPNO   705,60

 

 1. Zelena površina iza RTV PV –  površina  729 m2

 

Čišćenje   –  svaki dan729 m20,011264 dana2.117,00
Košenje729 m20,0293 puta64,00
Grabljenje729 m20,0293 puta64,00
UKUPNO   2.245,00

 

 1.   Zelena površina kod Auto-škole , ulica V.Jakića – površina 502 m2

 

Čišćenje  – nedeljno502 m20,01152 sedmice287,14
Košenje502 m20,0295 puta72,80
Grabljenje502 m20,0295 puta72,80
Orezivanje šiblja8 kom5,591 put44,72
UKUPNO   477,46

 

 1. Zelena površina ispod zgrade Solidarnosti –  površina 1.260 m2

 

Čišćenje  – nedeljno1.260 m20,01152 sedmice720,72
Košenje1.260 m20,0293 puta109,62
Grabljenje1.260 m20,0293 puta109,62
UKUPNO   939,96

 

 1.   Čišćenje potoka »Vodenički jaz« u Gradskom parku    – površina  190 m2

 

Čišćenje i košenje190 m23,501 put665,00
UKUPNO   665,00

 

 1. Zelena površina u stambenom bloku Kupusište    –  površina 2200 m2

 

Čišćenje  – nedeljno2.200 m20,01152 sedmice1.258,40
Košenje2.200 m20,0292 puta127,60
Grabljenje2.200 m20,0292 puta127,60
UKUPNO   1.513,60

 

 1. Zelena površina ispod Gagovića imanja – površina 3200 m2

 

Čišćenje  – nedeljno3.200 m20,01152 sedmice1.830,40
Košenje3.200 m20,0292 puta185,60
Grabljenje3.200 m20,0292 puta185,60
UKUPNO   2.201,60

 

 1. Zelena površina kod Krstate kasarne – površina 400 m2

 

Čišćenje  – nedeljno400 m20,01152 sedmice228,80
Košenje400 m20,0293 puta34,80
Grabljenje400 m20,0293 puta34,80
UKUPNO   298,40

       

 1. Zelena površina u stambenom bloku  GM – površina  2000 m2

 

Čišćenje  – nedeljno2.000 m20,01152 sedmice1.114,00
Košenje2.000 m20,0292 puta116,00
Grabljenje2.000 m20,0292 puta116,00
UKUPNO   1.346,00

   

 1. Zelena površina – raskrsnica ul. Volođina i ul. M.Miljanova – površina 250 m2

 

Čišćenje  – mjesečno250 m20,01112 puta33,00
Košenje250 m20,0293 puta21,75
Grabljenje250 m20,0293 puta21,75
UKUPNO   76,50

 

 1. Zelena površina u naselju »C« – površina 14.000 m2

 

Čišćenje  – mjesečno14.000 m20,01112 puta1.848,00
Košenje14.000 m20,0292 puta812,00
Grabljenje14.000 m20,0292 puta812,00
UKUPNO   3.472,00

 

 1.   Zelena površina ispod Apoteke R.Vukotić – površina 100 m2

 

Čišćenje  – nedeljno100 m20,01152 sedmice57,20
Košenje100 m20,0294 puta11,60
Grabljenje100 m20,0294 puta11,60
UKUPNO   155,71

 

 1.   27. Zelena površina iza solitera ul. M.Peruničića – 1.818m2

 

Čišćenje  – nedeljno1.818 m20,01152 sedmice1.039,00
Košenje1.818 m20,0292 puta105,44
Grabljenje1.181 m20,0292 puta105,44
UKUPNO   1.249,88

 

 1. Putni pojas u ul. V.Jugoslavije – površina 465 m2

 

Čišćenje  – nedeljno465 m20,01152 sedmice266,00
Košenje465 m20,0293 puta40,50
Grabljenje465 m20,0293 puta40,50
UKUPNO   347,00

 

 1. Putni pojas kod O.Š. «B.Buha« -330m2

 

Čišćenje  – nedeljno330 m20,01152 sedmice189,00
Košenje330 m20,0293 puta29,00
Grabljenje330 m20,0293 puta29,00
UKUPNO   247,00

 

     30 Čišćenje korita Zlodola

Čišćenje525 m23,501 put1.837,50
UKUPNO   1.837,50

 

 1. Drvoredi –zelene površine

 

Čišćenje  – nedeljno2.829 m20,01152 sedmice1.618,20
Okopavanje549 kom2,581 put1.416,00
Orezivanje68 kom23,171 put1.575,56
UKUPNO   4.609,76

 

 1. Farbanje cvjetnih žardinjera

 

Farbanje cvjetnih žardinje.15  kom.13,161 put197,40
UKUPNO   197,40

 

 1. Uklanjanje  otpada

 

Uklanjanje otpada1.000 m320,001 put20.000,00
UKUPNO   20.000,00

 

 1.   Sadnja sezonskog cvijeća

 

Sadnja sezonskog cvijeća3.000 kom.1,001 put3.000,00
UKUPNO   3.000,00

 

 1. Zelena površina uz putni pojas u ulicama: Peđe Leovca, Hamdije Šahimpašića, Aleksandra Vukovića Vuka, N.Revolucije od mosta na Ćehotini do ulaza u Vektru, Put solidarnosti

 

Košenje – godišnje12.000 m20,0291 put348,00
Grabljenje – godišnje12.000 m20,0291 put348,00
UKUPNO   696,00

 

 1. Zelena površina – Dolovi II

 

Čišćenje – mjesečno5.500 m20,01112 puta726,00
Košenje – godišnje2.000 m20,0291 put58,00
Grabljenje – godišnje2.000 m20,0291 put58,00
UKUPNO   842,00

 

 1. Zelena površina u Vojnom logoru kod Akademskog centra

 

Košenje – godišnje20.000 m20,0291 put580,00
Grabljenje – godišnje20.000 m20,0291 put580,00
UKUPNO   1.160,00

 

 1. Zelena površina, ul. Durutovićka

 

Čišćenje – mjesečno5.000 m20,01112 puta660,00
Košenje – godišnje2.000 m20,0291 put58,00
Grabljenje – godišnje2.000 m20,0291 put58,00
UKUPNO   776,00

 

 1. Zelena površina uz putni pojas Vodice – Vidikovac

 

Čišćenje – mjesečno3.000 m20,01112 puta396,00
Košenje – godišnje4.000 m20,0291 put116,00
Grabljenje – godišnje4.000 m20,0291 put116,00
UKUPNO   628,00

 

Ukupna potrebna sredstva za planirani obim posla na pozicijama od 1-39 iznosi 163.726,07€.

 

Broj radnika i vrijeme koje je potrebno za obavljenje poslova košenja zelenih površina, grabljenje kao i utovar pokošene trave, određuju se na osnovu sledećih normi:

 • Mašinsko košenje – 3000 m2 / 8h ;
 • Ručno košenje – 1000 m2 / 8h ;
 • Grabljenje pokošene trave – 1000 m2/ 8h ;
 • Utovar pokošene trave – 1000 m2/ 8h .

Zbog mješovitog, ručnog i mašinskog košenja i često lošeg terena za košenje, za obračun se  uzima prosječna norma za košenje od 2000 m2/8h.

VRSTA POSLANORMA ZA 8hBROJ  RADNIKAPOTREBAN BROJ DANA
Košenje2000 m26 radnika 58 dana
Grabljenje1000 m26 radnika115 dana
Utovar1000 m24 radnika173 dana

Iz priložene tabele se može zaključiti da je na grabljenju zelenih površina potrebno povećati broj radnika,  a poseban problem je kod utovara pokošene trave.

Osim ovih poslova, radnici će biti angažovani na :

 • proređivanju i orezivanju šiblja, orezivanju žive ograde,
 • izdizanju i formiranju krošnji kod  drvorednih sadnica,
 • orezivanju preraslih grana na stablima koja ugrožavaju okolne objekte, vazdušne električne  vodove ili ometaju normalno odvijanje saobraćaja,
 • uklanjanju trulih stabala i stabala sklonih padu,
 • intervenciji nakon elementarnih nepogoda,
 • uklanjanju polomljenih grana i oborenih stabala,
 • orezivanju i uklanjanju stabala uz angažovanje dizalice,
 • čišćenju korita rijeke Breznice i Zlodola,
 • sadnji  i zalivanju sezonskog cvijeća,
 • farbanju i održavanju parkovskih klupa, žardinjera i korpi za sitni otpad  i sl.

Planom održavanja za 2017.godinu obuhvaćene su zelene površine koje ova RJ redovno održava. Intenzitet radova često zavisi od vremenskih uslova i može se desiti  da se dio planiranih poslova ne izvrši. Smanjeni obim poslova se nadoknađuje radovima po nalogu resornog Sekretarijata i Komunalne policije.

Vanredni poslovi koji se obavljaju po nalogu resornog Sekretarijata:

 • Košenje i uklanjanje pokošene trave:
 • Putni pojas ul. Prijepoljska, ul. N.Revolucije, ul.H.Šahimpašića, ul. P.Leovca u širini od 2m,
 • Dio dvorišta kasarne i dvorište Akademskog centra,
 • Zelena površina kod Vatrogasnog doma,
 • Zelena površina iza zgrade u ul. M. Peruničića,
 • Zelena površina u ul. P.Krezovića,
 • Zelena površina kod Buvlje pijace,
 • Zelena površina u ul. Z.Ćinare (Socijalna zgrada),
 • Putni pojas do Vidikovca,
 • Putni pojas ul. Volođina, ul. Vardarska, ul. Podgorička, ul. Vučedolska, ul. IV Sandzačke , ul.

S. J. Vukotića, ul. I. Milutinovića, ul. D. Obradovića, ul. 29. Novembra, ul.U. Ružičića, ul. S.Aljkovića, ul. Oslobođenja, ul. Ibarska, ul. RVI,

 • Zelena površina kod Kamenog mosta, kod zgrade Osnovnog suda, kod uprave DOO“Vodovoda“, kod gradske kotlarnice,
 • Zelena površina kod Bezistana i dvorište Bezistana,
 • Zeleno ostrvo u ul. RVI.
 • Čišćenje kanala u ul. Volođina,
 • Nastaviće se kontinuitet radova na čišćenju korita rijeke Breznice,
 • Ručno čišćenje ulica u naselju Dolovi II.

Navedene površine će se fakturisati na osnovu podataka dobijenih iz Katastra.

Oprema za održavanje zelenih površina sa kojom raspolaže ova RJ je sledeća :

 • Motorna testera                         7 kom.
 • Kosačica IMT-407                                    2 kom.
 • Kosačica parkovska             2 kom.
 • Teleskop – motorna testera               2 kom.
 • Leđna kosačica – trimer                        7 kom.
 • Motokultivator IMT sa prikolicom                  1 kom.
 • Traktor – 539 sa prikolicom                      2 kom.
 • Motokultivator sa plugom                       1 kom.
 • Samohodna freza               1 kom.
 • Traktorska freza                        1 kom.
 • Duvaljka za lišće             2 kom.
 • Usisivač za lišće                       1 kom.
 • Iverač granja                         1 kom.
 • Balirka za sijeno                              1 kom.
 • Cistijerna za vodu 3200l                       1 kom.
 • Motorna testera za živu ogradu                       2 kom.
 • Valjak za travnjake – traktorski i ručni 2 kom.

 

U 2017.god. nastaviće se sa realizacijom “Programa gazdovanja šumama urbane zone grada Pljevalja”. U toku su radovi na proredi i sanitarnoj sječi u odjelima “Vodice”  br.8, “Bogiševac” br.4. i Vojna fabrika “Ravni” br. 6. Cilj ovog Programa je da se u narednom periodu planiranom njegom, šume urbane zone prevedu u park-šume koje će se koristiti za aktivnu i pasivnu rekreaciju građana.

U cilju podizanja kvaliteta usluga ove RJ, u skladu sa Odlukom o komunalnom uređenju grada i resornim Sekretarijatom, potrebno je obezbjediti dodatna sredstva:

 1. Sadnja sadnica ( dopunska i zamjena za oštećene i polomljene sadnice),
 2. Obnavljanje oštećenih i uništenih manjih travnih površina,
 3. Ozelenjavanje prilaznih puteva (kao važan  činilac u povećanju estetskih vrijednosti okoline ),
 4. Popravka dječijih igrališta – Gradski park, kod Zračka nade, Kupusište,
 5. Izgradnja novih dječijih igrališta – kod OŠ na Gukama, kod OŠ “Boško Buha”, naselje iza Pošte, Potrlica, Gagovića imanje, GM-ovi i sl.,
 6. Nabavka korpi za sitni otpad – 80 kom.,
 7. Nabavka parkovskih klupa,
 8. Izgradnja trim-staze na Stražici – širine do 1,60m sa ivičnjacima i malč-podlogom od borove kore.

 

2.3. Pranje ulica, trgova i trotoara

Pranje ulica, trgova i trotoara vrši se sa dvije auto-cisterne kapaciteta 8 m3 u periodu od 7 mjeseci (april – oktobar) i sprovodi se od 22h. Ovim  Programom predviđeni fizički obim pranja iznosi 3.222.200 m2 (0,03€/m2), što odgovara finansijskim sredstvima u iznosu od 96.666,00 €.

Pranje će se obavljati i tokom ostalih mjeseci zavisno od vremenskih prilika a po nalogu nadležnog Sekretarijata. Sve ulice u gradu su predviđene da se peru jednom  nedeljno, osim određenog broja ulica koje će se prati petnaestodnevno.

Programom nije predviđeno pranje strmih i uskih ulica u koje nije moguće ući sa auto- cisternama i obaviti ovu vrstu posla. Takođe, neće se prati  ulice u kojima ne postoje odvodi za atmosfersku kanalizaciju, a njihova pozicija, nagib  i sl. mogli bi dovesti do mogućeg plavljenja i nanošenja  štete u dvorištima koja se nalaze u neposrednoj blizini tih ulica.

Programom je planirano pranje sledećih ulica u gradu:

DanUlicaNapomena
PONEDELJAK20. novembranedeljno
37. divizije
Dr Borisava Džuverovića
Banijska
Blaža Jovanovića
Prote Milana Krezovića
Mirka Pejatovića
Zlatiboraska
Prof. Dr. Jovana Petrića
Lovćenska
Marka Miljanova
Ivana Milutinovića
Miša Cvetkovića
II proleterske brigade ½
Baja Mirkovića ½
Vojske Jugoslavije ½
Drvarska ½
Ratnih vojnih invalidapetnaestodnevno

 

Joka Kneževića
Sretena Tošića
Prijepoljska
5 Učitelja
Velimira Kneževića
Potrlička
Tvrdaš
Stara vaga
 

UTORAK

 

Velimira Jakića 

nedeljno

Miloša Tošića
Miloša Kneževića
Kralja Petra I
Tršova
Boljanićka
Užička
SRIJEDAGlasinačka nedeljno
Principova
Vuka Kneževića
Vuka Karadžića
Trg Patrijarha Varnave
Avalska
Boška Buhe
1. decembra
Boračka
Skopljanska
Meše Selimovića
II  proleterske brigade ½
Omer bega Bajrovića
Uroša Ružičića
Baja Mirkovića ½
Vlatka Samardžića
ČETVRTAKIII sandžačke brigadenedeljno
Skerlićeva
Nikole Pašića
Mehmeda Zekerijaha Zekija Ćinare
Rudarska
Narodne revolucije
Drvarska ½
Njegoševa
Dušana Obradovića
Nemanjića
Dr. Sava Dimitrijevića
Sutjeska
Bihaćka
Salka Aljkovića
Mila Peruničića
Vase Čarapića
Stevana Samardžića 

petnaestodnevno

Manastirska
 

 

 

PETAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETAK

Omladinska
nedeljno
Pavla Bulatovića
Voja Đenisijevića
Tanasija Pejatovića
Volođina
Ive Lole Ribara 

petnaestodnevno

Žabljačka
Podgorička
Mojkovačka
Božidara  Žugića
Save  Kovačevića
Serdara Janka Vukotića
Vojske Jugoslavije ½
Kupusište
Gagovića imanje
Obilićeva
Skadarska
Oslobođenja

 

2.4 Čišćenje javnih površina od snijega i leda

Ovim programom definisane su aktivnosti koje DOO ‘’Čistoća’’ preduzima u zimskom periodu, sa ciljem obezbeđenja prohodnosti i bezbednog saobraćaja na području grada. Te aktivnosti su:

 1. Čišćenje kolovoza, trotoara i drugih javnih površina od snijega mašinskim putem (0,065€/m3)
 2. Posipanje soli po saobraćajnicama kojima se kreću vozila javnog i putničkog saobraćaja

(traktor – 15,00€/h;  šmit – 42,00€/h)

 1. Ručno čišćenje trotoara i drugih javnih površina od snijega i leda (0,065€/m2)
 2. Odvoženje snijega sa javnih površina (po nalogu Sekretarijata).
 3. Dežurstva zimske službe u cilju što blagovremenijeg djelovanja.

 

Intenzitet posipanja soli i čišćenje obavljaće se po potrebi ovisno od vremenskih uslova. U vrijeme intenzivnih snježnih padavina i niskih temperatura preduzeće se mjere blagovremenog posipanja soli ili kamenog agregata kako bi se obezbijedila prohodnost i bezbjedan saobraćaj. Ručno čišćenje od snijega vršiće se na dijelu trgova i trotoara, a to su:

 • dio trotoara u ulici K.Petra (800 m2),
 • dio trotoara u ulici Tršovoj (150 m2),
 • trotoar u ulici Lovćenskoj (200 m2),
 • dio trotoara u ulici M.Peruničića (300 m2),
 • staze u parkovima (5.400 m2),
 • trgovi 13. Juli i Đ.Peruničića (650 m2),
 • Skver M.Peruničića (250 m2).

Sakupljanje i odvoz snijega vršiće se samo po nalogu nadležnog Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i vode.

Program čišćenja javnih površina od snijega i leda sadrži:

 • Spisak gradskih saobraćajnica sa redom prioriteta po kome se obavlja uklanjanje snijega i leda sa tih površina i posipanje soli u cilju sprečavanja stvaranja poledice.
 • Broj, vrsta mehaničkih sredstava i njihovu namjenu – korišćenje.
 • Saradnja sa drugim privrednim subjektima.
 • Potrebna finansijska sredstva za sprovođenje programa.

 

Spisak saobraćajnica sa redom prioriteta na poslovima čišćenja od snijega i posipanja soli

 Zbog činjenice da nije moguće istovremeno djelovati na čitavom dijelu grada, a rukovodeći se značajem pojedinih gradskih saobraćajnica u smislu potrebe za nesmetan saobraćaj sve aktivnosti na ovim poslovima su klasifikovane u tri grupe prioriteta:

PRVA GRUPA

 U prvu grupu prioriteta na poslovima održavanja saobraćajnica u gradu u zimskom periodu spadaju ulice u kojima se nalaze zdravstvene i dječije ustanove, škole i pravci kojima se vrši javni gradski saobraćaj i stajališta na tim pravcima i dr. To su:

 1. Narodne Revolucije                                                              Tršova
 2. Kralja Petra I                                              Boška Buhe
 3. Nikole Pašića                                                    Voja Đenisijevićića
 4. Lovćenska                                                  20. novembra
 5. Ivana Milutinovića                                                           Blaža Jovanovića
 6. Uroša Ružičića                                             Mila Peruničića
 7. Njegoševa                                                1. decembra
 8. Boračka                                                Putni pravac prema gradskom groblju „Ravni“
 9. Meše Selimovića                                                  Volođina
 10. II proleterske brigade                                       Oslobođenja
 11. Vuka Kneževića                                                     III Sandžačke brigade
 12. Dr.Sava Dimitrijevića

 

DRUGA GRUPA

 U drugu grupu prioriteta spadaju ulice koje nisu obuhvaćene u prvoj grupi prioriteta a povezuju naseljenije gradske dijelove. To su:

 1. Ratnih vojnih invalida
 2. Prijepoljska
 3. Miloša Tošića
 4. Skerlićeva
 5. Tanasija Pejatovića
 6. Mirka Pejatovića
 7. Avalska
 8. Milke Bajić – Poderegin
 9. Sutjeska
 10. Nemanjića
 11. Baja Mirkovića
 12. Dušana Obradovića
 13. Kupusište
 14. Gagovića imanje
 15. Save Kovačevića
 16. Vojske Jugoslavije
 17. Zlatiborska
 18. divizije

 

TREĆA GRUPA

 U treću grupu prioriteta spadaju one ulice koje nisu obuhvaćene prethodnim prioritetima, a moguće ih je održavati obzirom na širinu kolovoza. To su:

 1. Glasinačka
 2. Principova
 3. IV sandžačke brigade
 4. Banijska
 5. Pavla Bulatovića
 6. Put prema motelu „Vodice“
 7. Bihaćka
 8. Skopljanska
 9. Omer bega Bajrovića
 1. Miše Cvetkovića
 2. Stevana Samardžića
 3. Manastirska
 4. Put za manastir „Sveta Trojica“
 5. Mojkovačka
 6. Durmitorska
 7. Joka Kneževića
 8. Sretena Tošića
 9. Stara vaga
 10. Plužinska
 11. Bjelopoljska
 1. Tvrdaš
 2. Potrlička
 3. Borovička
 4. 5 učitelja
 5. Velimira Kneževića
 6. Kosanička
 7. Serdara Janka Vukotića
 8. Đurđevdanska
 9. Sloba Dragaševića
 10. Božidara Žugića
 11. Budvanska
 12. Kotorska
 13. Kolašinska
 14. Balkanska
 15. Ostroška
 16. Zetska
 17. Višegradska
 18. Šavnička

 

Po nalogu Sekretarijata za stambeno komunalne poslove od zimske sezone 2013-2014.god.  Društvu su na zimsko održavanje povjereni sledeći putni pravci:

 • dio puta prema Kalušićima koji vodi kroz Pliješ (iznad rudničke separacije),
 • put prema vodovodu Pliješ,
 • stari put prema Romskom naselju,
 • put do Krejinog vrela,
 • hidrofor Breznica,
 • groblje u Potrlici.

Površina saobraćajnica i puteva koje DOO ’’Čistoća’’ održava u zimskom periodu iznosi oko 200.000 m2.

 • Mehanizacija za zimsku službu sa kojom raspolaže DOO „Čistoća“

DOO „Čistoća“ za poslove čišćenja javnih površina od snijega i leda posjeduje:

 1. Dva vozila tipa UNIMOG 406,
 2. Kombinovanu mašinu utovarivač-rovokopač,
 3. Traktor AGROMAŠ 50TK sa priključkom za posipanje soli.

 

Vozilo UNIMOG je višenamjensko specijalno vozilo za čišćenje ulica i raskrsnica i posipanje soli.

Kombinovana mašina je zglobnog tipa tako da ima dobre manevarske mogućnosti pa se može koristiti i za čišćenje snijega.

Traktor AGROMAŠ koristi se za čišćenje uskih ulica koje se ne mogu čistiti ostalom mehanizacijom.

 • Saradnja sa ostalim privrednim subjektima

Kako je posao čišćenja javnih površina od snijega i leda jako složen i ne zavisi samo od rada ovog Društva neophodna je pomoć i saradnja drugih nadležnih službi:

 • Sekretarijata za komunalno stambene poslove saobraćaj i vode ;
 • MUP-a ( saobraćajna policija) ;
 • Komunalne policije i
 • Privrednih subjekata u gradu koji su opremljeni odgovarajućom mehanizacijom.

 

Potrebna finansijska sredstva

Svi poslovi čišćenja javnih površina od snijega i leda u vrijeme zimske sezone finansiraju se iz Budžeta, tako da sam kvalitet i kvantitet ovih poslova značajno zavisi od blagovremene nabavke soli, frakcije, i planiranih dodatnih finansijskih izdvajanja iz Budžeta, za slučaj vanrednih dešavanja

Na osnovu iskustva iz predhodnih godina D.O.O “Čistoća” za predstojeću zimsku sezonu planira potrošnju od 150 – 200 t soli.

 

2.5. Održavanje korpi za sitni otpad

U gradskom parku i trgovima postavljeno je 60 korpi za sitni otpad. Postojeće korpe se farbaju i popravljaju po potrebi. Pražnjenje korpi za sitni otpad vrši se svakodnevno.

 
2.6. Čišćenje korita Zlodola i Breznice
Čišćenje i održavanje korita Zlodola i Breznice urađeno je kvalitetno tokom 2016.god., ali je potrebno nastaviti njihovo održavanje istim kontinuitetom i u 2017.god.

2.7. Održavanje javne rasvjete
Svi poslovi javne rasvjete finansiraju se iz Budžeta Opštine Pljevlja. Planirana budžetska sredstva za ove poslove za 2017. godinu iznose 32.000,00 €.

Poslove održavanja javne rasvjete obavljaju 4 radnika – KV električara, a obim, vrstu radova i njihovo angažovanje svakodnevno će odrediti i pratiti nadležna služba DOO “Čistoća” uz saglasnost i nadzor organa Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i vode.

Osim poslova održavanja javne rasvjete u gradu D.O.O “Čistoća” će u dogovoru sa nadležnim Sekretarijatom održavati javnu rasvjetu i u naseljima Gradac, Šula i Odžak.

Poslovi održavanja javne rasvjete iz godine u godinu su sve obimniji zbog tendencije proširenja kapaciteta ove usluge. U cilju postizanja boljeg kvaliteta i smanjenja troškova na ovim uslugama potrebno je u narednom periodu razmotriti mogućnost uvođenja novih tehnologija iz ove sfere kao i obezbjediti projektnu dokumentaciju postojećeg sistema koja nedostaje.

POSLOVI DRUŠTVA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA OPŠTINE PLJEVLJA U 2017.GOD.

 

Vrsta radova

 

 

Prihod

 

Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada77.704,00 €
Ručno čišćenje ulica u gradu82.896,38 €
Održavanje zelenih površina         163.726,07 €
Pranje ulica i trotoara96.666,00 €
Čišćenje ulica od snijega10.000,00 €
Posipanje soli po ulicama15.000,00 €
Dežurni rad u zimskom periodu  2.007,55 €
Održavanje javne rasvjete32.000,00 €
Nabavka soli za ulice12.000,00 €
 

UKUPNO

     

492.000,00 €