Реновирање пластеника

Радна јединица „Зеленило“ изводи радове на реновирању пластеника.

„ДОО Чистоћа“ поред послова од јавног интереса обавља послове на гајењу садног материјала, гајењу поврћа, корјенастих и кртоластих биљака и услужне дјелатности за гајење усјева и засада.

У овиру „РЈ Зеленило“, кроз усвојени план и Програм рада ивршена је реконструкција пластеника. Због тешког одржавања током зиме раздвојен је на два дијела.Радови су у току, планирана је производња садног материјала током јесени као и цвијећа , украсног шибља и растиња.

Кроз реализацију овог пројекта учествовао је и „НВО Да заживи село“ донацијом фолија за покривање пластеника.