Renoviranje plastenika

Radna jedinica „Zelenilo“ izvodi radove na renoviranju plastenika.

„DOO Čistoća“ pored poslova od javnog interesa obavlja poslove na gajenju sadnog materijala, gajenju povrća, korjenastih i krtolastih biljaka i uslužne djelatnosti za gajenje usjeva i zasada.

U oviru „RJ Zelenilo“, kroz usvojeni plan i Program rada ivršena je rekonstrukcija plastenika. Zbog teškog održavanja tokom zime razdvojen je na dva dijela.Radovi su u toku, planirana je proizvodnja sadnog materijala tokom jeseni kao i cvijeća , ukrasnog šiblja i rastinja.

Kroz realizaciju ovog projekta učestvovao je i „NVO Da zaživi selo“ donacijom folija za pokrivanje plastenika.