Цјеновник услуга сакупљања, транспорта и одлагања комуналног отпада

  Цјеновник услуга сакупљања, транспорта и одлагања комуналног отпада Одлука о почетку примјене цјеновника бр.01-5566

Реновирање пластеника
Реновирање пластеника

Реновирање пластеника

Радна јединица „Зеленило“ изводи радове на реновирању пластеника. „ДОО Чистоћа“ поред послова од јавног интереса обавља послове на гајењу садног материјала, гајењу поврћа, корјенастих и кртоластих биљака и услужне дјелатности за гајење усјева и засада. У овиру „РЈ Зеленило“, кроз…

Фарбање заштитних ограда у Ловћенској улици
Фарбање заштитних ограда у Ловћенској улици

Фарбање заштитних ограда у Ловћенској улици

Поред инвестиције на Сувозиду Дирекција за изградњу и инвестиције Општине Пљевља у сарадњи са ДОО „Чистоћом“ изводи радове на фарбању заштитних ограда око старог муслиманског гробља, поред улица Марка Миљанова и Ловћенске. Дужина ограде је 710 м2. Вриједност радова износи…

Реконструкција сувозида на Брезници
Реконструкција сувозида на Брезници

Реконструкција сувозида на Брезници

На основу Уговора између инвеститора Дирекције за изградњу и инвестиције Општине Пљевља и ДОО „Чистоћа“ Пљевља, изводе се радови обима и вриједности од 31.000,00 еура. Врши се реконструкција зида због дотрајалости, који окружује језерце дужине 88 м. Уклања се потпорни…