Реконструкција сувозида на Брезници

На основу Уговора између инвеститора Дирекције за изградњу и инвестиције Општине Пљевља и ДОО „Чистоћа“ Пљевља, изводе се радови обима и вриједности од 31.000,00 еура.

Врши се реконструкција зида због дотрајалости, који окружује језерце дужине 88 м. Уклања се потпорни стари зид, чисти камен који ће поново бити уграђен у нови зид. Копа се, а потом налива и армира темељна стопа зида, на који ће ићи нови зид, са челом од слаганог профилисаног камена. Задњи дио зида се налива бетоном и ојачава арматуром. Површина између зида и постојећег јаза који води на рибњак биће поплочана каменом. При том се води рачуна да све буде уклопљено у амбијент. Планирано је да радови буду завршени до краја септембра, ако временске прилике буду ишле у прилог.