Rekonstrukcija suvozida na Breznici

Na osnovu Ugovora između investitora Direkcije za izgradnju i investicije Opštine Pljevlja i DOO „Čistoća“ Pljevlja, izvode se radovi obima i vrijednosti od 31.000,00 eura.

Vrši se rekonstrukcija zida zbog dotrajalosti, koji okružuje jezerce dužine 88 m. Uklanja se potporni stari zid, čisti kamen koji će ponovo biti ugrađen u novi zid. Kopa se, a potom naliva i armira temeljna stopa zida, na koji će ići novi zid, sa čelom od slaganog profilisanog kamena. Zadnji dio zida se naliva betonom i ojačava armaturom. Površina između zida i postojećeg jaza koji vodi na ribnjak biće popločana kamenom. Pri tom se vodi računa da sve bude uklopljeno u ambijent. Planirano je da radovi budu završeni do kraja septembra, ako vremenske prilike budu išle u prilog.