Farbanje zaštitnih ograda u Lovćenskoj ulici

Pored investicije na Suvozidu Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Pljevlja u saradnji sa DOO „Čistoćom“ izvodi radove na farbanju zaštitnih ograda oko starog muslimanskog groblja, pored ulica Marka Miljanova i Lovćenske. Dužina ograde je 710 m2. Vrijednost radova iznosi 5.000 eura.

Radovi su otpočeli još u junu ali su prekinuti zbog kosidbe i MOSI igara. Planirani završetak radova je kraj septembra.