SAOPŠTENJE

SAOPŠTENJE

 

Povodom povlačenja predloga cjenovnika DOO,,Čitoća” Pljevlja sa dnevnog reda, sindikalne organizacije koje deluju unutar DOO ,,Čistoće” Pljevlja  (S.O DOO ,,Čistoća” i S.O Stražica DOO ,,Čistoća”) izražavajući zabrinutost zbog mogućih posledica daju sledeće jedinstveno saopštenje:

DOO,,Čistoća” Pjevlja kao prrivredno Društvo registrovano za pružanje usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na teritoriji opštine Pljevlja je u obavezi da donese novi cjenovnik koji je u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima koji su donešeni 2016. godine i kasnije. Ponuđeni cjenovnik, posmatrano u cijelosti,  kvantitativno ostaje praktično nepromenjen i ne obezbeđuje DOO,,Čistoći” veće prihode po ovom osnovu u odnosu na stari cjenovnik iz 2009.godine.

Ponuđenim cjenovnikom se smanjuje razlika cijena ove usluge za fizička i pravna lica što je zakonskim propisima definisano kao obavezujuće do kraja 2024. godine. Ovim cjenovnikom  cijene usluga za najveći dio građana ostaje isti jer se za vlasnike stanova do 50 m2 cijena  smanjuje, do 80 m2 cijena ostaje ista, a za vlasnike stambenih jedinica preko 80 m2 se povećava za oko 14 % uz mogućnost odjave ukoliko se te stambene jedinice ne koriste, u skladu sa Pravilnikom o privremenoj odjavi korisnika komunalnih usluga.

Cijene usluga odvoza komunalnog otpada za pravna lica i preduzetnike po ovom cjenovniku se praktično umanjuju u odnosu na cjenovnik iz 2009. godine, pa nas iskreno iznenađuje neslaganje sa istim od jednog dijela pravnih lica i preduzetnika.

Cijene usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada koje su donešene u Podgorici veće su od ponuđenih za oko 15 %,  iako je za istu vrstu usluga u našem gradu potrebno uložiti veći rad zbog klimatskih nepovoljnosti i sadržaja pepela koji u Podgorici praktično ne postoji. Paljenje posuda za komunalni otpad i samih vozila koja vrše transport otpada, dodatno povećavaju troškove ove usluge u odnosu na istu uslugu u Podgorici.

Nedavanje saglasnosti na ponuđeni cjenovnik od strane skupštine opšitne Pljevlja značilo bi i nepostojanje cjenovnika za ovu vrstu usluge, što bi uslovilo nemogućnost naplate, a time i vršenje ove usluge. Takav epilog uslovio bi višestruku štetu time što bi građani bili uskraćeni za ovu prijeko potrebnu uslugu, a time i dodatno pogoršao i onako loše bezbedonosno stanje sa stanovišta ugroženosti zdravlja ljudi. Davanje ove usluge bez mogućnosti naplate od samih korisnika značilo bi obavljanje iste na račun inače malih, ali za sada redovnih plata zaposlenih čime bi se ugrozilo oko 170 radnika i njihovih porodica. Ostvarivanje javnog interesa bi bilo praktično ugroženo.

Odgovornost za moguće posledice nedavanja saglasnosti na cjenovnik usluga najvećim dijelom padaju na predstavnike građana u lokalnom parlamentu koje pozivamo na razgovor u cilju upoznavanja sa novonastalom situacijom, zakonskim obavezama i posledicama koje mogu nanijeti veliku štetu svim građanima naše opštine.

 

 

 

S.O DOO ,,Čistoća”

S.O Stražica DOO,,Čistoća”