DOO „Čistoća“ Pljevlja – Saopštenje za javnost

U skladu sa preporukama Vlade Crne Gore i Instituta za javno zdravlje Crne Gore, DOO „Čistoća“ Pljevlja je preduzela preventivne mjere u slučaju pojave korona virusa (COVID – 19), a sve u cilju zaštite zaposlenih i drugih lica, kao i spriječavanja širenja istog.

U toku trajanja preventivnih mjera, poslovi na odvozu komunalnog otpada obavljaće se redovnom dinamikom.

Navedeni poslovi vršiće se od strane tri posade od po tri radnika koji će opsluživati vozila za odvoz komunalnog otpada, kao i jedne rezervne posade koja će vršiti navedene poslove po potrebi.

Poslove odvoza komunalnog otpada obavljaće se i autokošom i traktorom.

Kako su radnici na prikupljanju i odvozu komunalnog otpada, posle zdravstvenih radnika, najugroženija kategorija, molimo sve građane da, u cilju preventivnih mjera, svoj komunalni otpad odlažu u posude za sakupljanje komunalnog otpada u zatvorenim kesama / vrećama.

Postupanjem na gore navedeni način vrši se zaštita zaposlenih na poslovima prikupljanja komunalnog otpada i drugih lica, a samim tim se smanjuje mogućnost od širenja virusa.