Saopštenje DOO “Čistoća” Pljevlja u vezi početka primjene novog cjenovnika usluga sakupljanja, transporta i odlaganja komunalnog otpada

Povodom teksta objavljenog na portalu “VIJESTI”, od 29.04.2021. godine, pod nazivom “Pljevaljska “Čistoća” podigla cijene bez saglasnosti Skupštine opštine”, u cilju informisanja građana Pljevalja, DOO “Čistoća” Pljevlja daje sledeće saopštenje.

Na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima (“Sl. list CG”, br. 55/16…66/19) i Uredbe o bližim elementima i metodologije za određivanje cijena komunalnih usluga (“Sl. list CG”, br. 055/20) koju je donijela Vlada Crne Gore, DOO “Čistoća“ Pljevlja je izradila novi Cjenovnik usluga sakupljanja, transporta i odlaganja komunalnog otpada, br. 01-5566 od 16.12.2020. godine. Nakon usvajanja istog od strane Odbora direktora Društva, te dobijanja pozitivnog Mišljenja od nadležnog Sekretarijata za stambeno – komunalne poslove saobraćaj i vode opštine Pljevlja, dana 18.12.2020. godine Cjenovnik je, radi davanja saglasnosti, dostavljen Skupštini opštine Pljevlja. Kako Skupština opštine Pljevlja u zakonom propisanom roku od 90 dana nije odlučila o zahtjevu ovlašćenog podnosioca, to je DOO “Čistoća” Pljevlja na osnovu člana 55 Zakona o komunalnim djelatnostima donijela odluku, br. 01- 1460 od 31.03.2021. godine, kojom se Cjenovnik iz decembra 2020. godine ima primjenjivati počev od 01.04.2021. godine, a isti je po sili zakona stupio na snagu 18.03.2021. godine.

U vezi tumačenja člana 55 Zakona o komunalnim djelatnostima DOO “Čistoća” Pljevlja je zatražila i dobila Mišljenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma br. 01-119/6 od 25.03.2021. godine, u kojem se kaže da “ukoliko jedinica lokalne samouprave nije odlučila po zahtjevu za utvrđivanje visine, odnosno promjenu cijene komunalne usluge, u roku od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva, i ako nije došlo do raspuštanja skupštine, smatra se da je saglasnost data”.

Primjenom novog Cjenovnika u kategoriji svih građana Pljevalja kao korisnika usluga će se fakturisati 6,54% više u odnosu na prethodni period, što je posledica obaveze ujednačavanja cijena za pojedine kategorije pravnih lica i preduzetnika, a što dovodi do smanjenja prihoda od pravnih lica za oko 3% na godišnjem nivou.

DOO “Čistoća” Pljevlja je, imajući u vidu zakonsku obavezu usaglašavanja cjenovnika usluga sa novim zakonskim i podzakonskim propisima sa jedne i ukupne ekonomsko socijalne situacije sa druge strane, došla do optimalne cijene u ovom trenutku za građane Pljevalja, a ovo s obzirom da je zakonskim izmjenama i dopunama iz novembra 2019. godine produžen rok za ujednačavanje cijena za pravna i fizička lica do kraja 2024. godine.

Cjenovnik koji se primjenjuje počev od 01.04.2021. godine predstavlja polaznu osnovu ujednačavanja cijena za fizička i pravna lica u budućem period po jedinici mjere (m²), a ujednačavanje podrazumjeva smanjivanje razlike između cijene za pravna i fizička lica, na bazi racionalizacije troškova i povećanja obima djelatnosti privrednog Društva.

Takođe napominjemo da od početka epidemije novim korona virusom, odnosno od marta 2020. godine, DOO “Čistoća” Pljevlja ne vrši obračun komunalnih usluga za pravna lica i preduzetnike čije su djelatnosti, naredbom Instituta za javno zdravlje, bile zabranjene u datom period.

                                                                                                      DOO “Čistoća” Pljevlja