Korisnički servis „Doo Čistoća“

U cilju unapređenja preduzeća i komunikacije i saradnje sa svojim korisnicima Doo Čistoća vrši adaptaciju i opremanje Korisničkog servisa. Korisnički servis će početi sa radom krajem septembra u ulici Kralja Petra. U korisničkom servisu pored plaćanja usluga primaće se i svi zahtjevi, predlozi, sugestije i primjedbe koje su vezane za oblast poslovanja preduzeća a u cilju povećanja kvaliteta pruženih usluga krajnjim korisnicima – građanima Pljevalja.