Обавјештење

Цијењени корисници,

Позивамо Вас да уколико имате неизмирених а доспјелих обавеза извршите уплату рачуна за одвоз комуналног отпада по рачунима у што краћем року, а најкасније до 10.09.2017.године.

Након овог рока а најкасније до 30.09.2017.године „ДОО Чистоћа“ ће предузети мјере принудне наплате неплаћених рачуна чиме се корисник излаже додатним трошковима судског поступка. Ова опомена се не односи на кориснике који редовно измирују своје обавезе, те користимо прилику да им се захвалимо.

Подсјећамо да је „ДОО Чистоћа“ омогућила својим корисницима из категорије „домаћинства“ плаћање рачуна за одвоз комуналног отпада без плаћања провизије  на шалтеру Службе наплате Трг Ђорђа Перуничића број 2 , контакт телефон 067/009-199, као и потписивање репрограма дуга до 10 једнаких мјесечних рата  у зависности од висине дуга.

Поред наведеног начина плаћања, корисници могу извршити плаћање рачуна на шалтерима пословних банака, поште и коришћењем услуга мобилног и електронског банкарства.

С поштовањем

На услузи корисницима,

ДОО Чистоћа Пљевља