ГПРС – Систем

У циљу унапређења процеса очитавања и праћења возила из возног парка, смањења трошкова горива, у  предузећу ДОО Чистоћа се почео примјењивати  ГПРС систем који је подразумјевао уградњу 15 модула на 15 службених возила. Такође на овај начин сам систем омогућава потпуну контролу урађеног посла који је у надлежности фирме, тако да овлашћена лица могу у кратком року провјерити приговоре грађана да ли су основани или су неосновани. Овај је систем валидан и може се користити и у поступцима код надлежних органа приликом наплате штете од повреда на леду и снијегу, који представљају озбиљан проблем у функционисању овог предузећа. Овај напредни систем је у фокусу глобалног интереса свих компанија ма о којој дјелатности је ријеч, па је као такав представљао неизоставну компоненту у раду ДОО Чистоћа.