GPRS – Sistem

U cilju unapređenja procesa očitavanja i praćenja vozila iz voznog parka, smanjenja troškova goriva, u  preduzeću DOO Čistoća se počeo primjenjivati  GPRS sistem koji je podrazumjevao ugradnju 15 modula na 15 službenih vozila. Takođe na ovaj način sam sistem omogućava potpunu kontrolu urađenog posla koji je u nadležnosti firme, tako da ovlašćena lica mogu u kratkom roku provjeriti prigovore građana da li su osnovani ili su neosnovani. Ovaj je sistem validan i može se koristiti i u postupcima kod nadležnih organa prilikom naplate štete od povreda na ledu i snijegu, koji predstavljaju ozbiljan problem u funkcionisanju ovog preduzeća. Ovaj napredni sistem je u fokusu globalnog interesa svih kompanija ma o kojoj djelatnosti je riječ, pa je kao takav predstavljao neizostavnu komponentu u radu DOO Čistoća.