Нови кориснички сервис

У оквиру фирме ДОО Чистоћа 09.01.2018.године почео је са радом нови кориснички сервис на новој адреси у улици Краља Петра. Радови су обухватили потпуно уређење простора, набавку новог инвентара,електроинсталационе радове, али набавку и монтирање нове техничке опреме. Овом значајном реконструкцијом постигнут је виши квалитет у погледу савременијег и бржег начина комуникације са корисницима. Оно што је најбитније је то што корисницима наших услуга овај кориснички сервис олакшава пут до тачне и правовремене информације. Наш приступ је показати кориснику да нам је задовољство да га услужимо, испунимо његова очекивања, докажемо да имамо рјешење и разумијевање за његову потребу за квалитетном комуникацијом.