NABAVKA PLASTIČNIH I METALNIH KANTI ZA KOMUNALNI OTPAD

Obaveštavaju se korisnici usluga DOO Čistoća Pljevlja da će DOO Čistoća vršiti zamjenu posuda za prikupljanje komunalnog otpada od 29.07.2019.godine.Zahtjev se može predati svakog radnog dana na arhivi preduzeća.
DOO ČISTOĆA je izvršila nabavku 170 plastičnih kanti od 120 litara od kvalitetne plastike, kao i 80 metalnih kanti od po 110 litara od kvalitetnog pocinkovanog lima.
DOO Čistoća se zahvaljuje korisnicima koji redovno izmiruju svoje obaveze a isti će imati prioritet prilikom raspodjele posuda za prikupljanje komunalnog otpada.