Podnijete prijave NVO Da zaživi selo

Dana 05.03.2018.godine Doo Čistoća podnijela je prijavu protiv NVO Da zaživi selo Agenciji za sprječavanje korupcije  i krivičnu prijavu Upravi policije – odsjeku za suzbijanje privrednog kriminaliteta a povodom medijskih spekulacija o zloupotrebama sredstava fonda za profesionalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom.