Поднијете пријаве НВО Да заживи село

Дана 05.03.2018.године Доо Чистоћа поднијела је пријаву против НВО Да заживи село Агенцији за спрјечавање корупције  и кривичну пријаву Управи полиције – одсјеку за сузбијање привредног криминалитета а поводом медијских спекулација о злоупотребама средстава фонда за професионалну рехабилитацију лица са инвалидитетом.