Реновирање пластеника

Реновирање пластеника

Радна јединица „Зеленило“ изводи радове на реновирању пластеника. „ДОО Чистоћа“ поред послова од јавног интереса обавља послове на гајењу садног материјала, гајењу поврћа, корјенастих и кртоластих биљака и услужне дјелатности за гајење усјева и засада. У овиру „РЈ Зеленило“, кроз…

Фарбање заштитних ограда у Ловћенској улици

Фарбање заштитних ограда у Ловћенској улици

Поред инвестиције на Сувозиду Дирекција за изградњу и инвестиције Општине Пљевља у сарадњи са ДОО „Чистоћом“ изводи радове на фарбању заштитних ограда око старог муслиманског гробља, поред улица Марка Миљанова и Ловћенске. Дужина ограде је 710 м2. Вриједност радова износи…

Реконструкција сувозида на Брезници

Реконструкција сувозида на Брезници

На основу Уговора између инвеститора Дирекције за изградњу и инвестиције Општине Пљевља и ДОО „Чистоћа“ Пљевља, изводе се радови обима и вриједности од 31.000,00 еура. Врши се реконструкција зида због дотрајалости, који окружује језерце дужине 88 м. Уклања се потпорни…